Националният рамков договор за 2017 г. е на път да бъде сключен. Това обяви председателят на лекарския съюз д-р Венцислав Грозев след среща, инициирана от здравния министър и вицепремиер д-р Илко Семерджиев.

На нея Български лекарски съюз и Националната здравноосигурителна каса обсъдиха само финансовата рамка на новия договор. Текстовете по него,където има съществени разногласия, предстои да се обсъждат в четвъртък и петък.

"Финансовите параметри които се очертава не са по различни от тези,които БЛС обяви като предложения преди 10 дни. Нещата вървят по-скоро да се осъществи сключване на новия рамков договор, но ни остават поне още две срещи с надзора на касата и ако нещата вървят по начина,по който се заформят", заяви шефът на БЛС.

Очаква се днес касата да представи своята окончателна рамка по финансовата и текстовата част.

По думите на д-р Грозев предложението на БЛС за преразпределяне на бюджета на касата, вероятно ще се изпълни.

По начинът, по който коментирахме финансовата рамка ще има увеличение в извънболничната помощ, което се очаква да бъде с 8 млн. лв., но предстоят още преговори и по тях, допълни Грозев.

Увеличение в болничната помощ също ще има. За нея се очаква да се заделят допълнителни 188 млн. лв., което удовлвтворява исканото от лекарския съюз.

"Предстои нормално финанаиране с една гъвкавост на около 4 месеца, която до голяма степен ще осигури спокойствие в системата на болничните помощ", коментира Венцислав Грозев проблемът с лимитите на болниците.