Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) обяви огнище на Инфлуенца А (грип) по птиците с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. 

Вирусът е установен в птицевъден обект за отглеждане на пекински патици, находящ се в землището на с. Върбица, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново. В животновъдния обект се отглеждат над 37 000 броя патици, съобщиха от пресцентъра на Българската агенция по безопасност на храните.

Около засегнатия животновъден обект са определени 3-километрова предпазна зона, в която попадат: с. Върбица и с. Горски долен Тръмбеш, общ. Горна Оряховица, обл. Велико Търново и 10-километрова наблюдавана зона, в която попадат: с. Горски горен Тръмбеш, с. Писарево, гр. Долна Оряховица и с. Драганово от общ. Горна Оряховица, с. Царски извор, с. Сушица и с. Бряговица от общ. Стражица и с. Джулюница, с. Добри дял и с. Козаревец от общ. Лясковец, обл. Велико Търново.

С цел ограничаване на заболяването и недопускане на неговото разпространение, ще се предприемат действия за умъртвяване по хуманен начин на заболелите и контактни птици в обекта.

Извършва се епизоотично проучване и проследяване на движенията на домашни и други птици, продукти и странични животински продукти, добити от тях, фураж за птици, както и на транспортните средства, свързани с технологичния процес в обекта.

БАБХ напомня, че птичето месо и продукти, добити в обект, в който е установено огнище на Инфлуенца по птиците, не представляват опасност за човешкото здраве.