• 45% дават оценка между 3 и 4*
  • Имат ли бърз и лесен достъп до здравни услуги? Да, категорични са 36% от читателите, не - 20%, останалите са имали проблеми понякога

Какво е състоянието на българското здравеопазване според избирателите? Доволни ли са от услугите, които получават в лечебните заведения? Адекватно ли е съотношението цена - качество на услугите в болниците и лесно ли получават достъп до здравни услуги? В началото на миналата седмица започнахме онлайн допитване на сайта ни 24chasa.bg с 6 въпроса към читателите, с които да дадат оценка на българското здравеопазване. За една седмица гласуваха 2680 души.

Това е третото допитване, което прави “24 часа” преди изборите, за да установим доколко проблемите на хората съвпадат с дневния ред на партиите. Първото бе за това доколко се ограничават хората при покупки, докато цените растат. Второто - за мнението на анкетираните дали политиците вършат работа.

Помолени да дадат оценка от 0 до 6 за българското здравеопазване, по-голямата част от анкетираните дават между 3 (24,78%) и 4 (20,92%) - тоест

не много добре, но не и твърде лошо

Има обаче и 22% много недоволни, които дават оценка “кръгла нула”. Само 2,36% пишат отличен, петиците са 7,27%.

Помолихме анкетираните да посочат измежду 7 твърдения за здравеопазването ни това, с което в най-голяма степен са съгласни. Най-консолидираната част от отговорилите са около тезата, че болниците само гледат да приберат парите и не се интересуват от пациента - 31,83%. На следващо място с 15,92% се нареждат онези, според които българските лекари са добри специалисти, а проблемите на здравеопазването произтичат от лошата организация. 14,78% смятат, че здравеопазването трябва да бъде безплатно.

Под 3% искат здравната вноска да се вдигне,

за да се подобри качеството. Малко над 12% са съгласни с твърдението, че в България има по-добър достъп до специалисти в сравнение с други страни. Такъв е и процентът на онези, според които Националната здравноосигурителна каса е излишна и вместо нея отдел в министерството трябва да се занимава със здравеопазването. 10,11% смятат, че трябва да има здравноосигурителни фондове, равнопоставени на НЗОК, за да се подобри качеството.

50% казват, че получават качествено обслужване в болниците, но невинаги.

35,91% пък директно заявяват, че не получават качествено обслужване,

а 14,42% споделят, че нямат забележки към болниците.

Не са малко и тези, които срещат проблеми с достъпа и плащанията на лекарства - 1/3 отговарят, че се сблъскват с подобен казус. Въпреки това 38,22% твърдят, че безпрепятствено си осигуряват лекарствата, а 28,23% понякога се сблъскват с проблеми.

Но на въпроса “Налага ли ви се да доплащате за лечение?” мнозинството - 77,05% посочват, че са изпадали в такава ситуация. Малко над 16 на сто отговарят, че понякога им се случва, а само на 6,58% не им се е налагало. Това кореспондира с данните от докладите на ЕК и Световната здравна организация през годините, в които се твърди, че

България е една от страните, в които хората доплащат най-много

за лекарства и услуги.

Все пак само около 20% заявяват еднозначно, че не са получавали, когато им се е налагало, лесен достъп до здравни услуги, в това число и личен лекар, болница или спешна медицинска помощ. 36% от отговорилите нямат възражения в това отношение, 44% са по-колебливи - имали са проблеми понякога, но невинаги. (24часа)

* По скала от 0 до 6