При заразени със SARS-CoV-1 през 2002-2004 г. белодробни аномалии могат да се установят дори след десетилетия

Когато COVID пневмонията е ударила тежко белите дробове, уврежданията се виждат с компютърен томограф и година след появата на симптомите според ново проучване, публикувано в специализираното списание Radiology.

Острите прояви на инфекцията върху белите дробове вече са добре документирани. Много по-малко се знае за дългосрочните ефекти на болестта. Като част от базирано в Австрия наблюдателно проучване при пациенти със SARS-CoV-2 инфекция изследователите са проследили възстановяването след COVID пневмонията в рамките на 1 година след острата фаза.

Във времето се доказа, че

компютърната

томография е

важен и по-прецизен

инструмент за

изобразяване на

белия дроб

при диагностицирането и лечението на пациенти, за които се подозира, че имат COVID.

Така изследователите установяват, че 12 месеца след положителния тест за коронавируса аномалии в белия дроб са налице при 54 процента от участниците в проучването.

Неочакваното е, че 4 на сто от тях са били само на амбулаторно лечение, т.е. преценени са като леки случаи – за домашно лечение. В “обикновено” COVID отделение са лекувани половината пациенти (51%), а останалите 45% - в сектори за интензивни грижи и реанимация.

В първоначалното сканиране на 6-ия месец при 63 процента от участниците с аномалии не се наблюдава подобрение.

Уврежданията се запазват и до година при някои от пациентите. Профилът им е

възраст над 60 г.,

по-често мъже,

прекарали тежко

COVID инфекцията

Към момента не може да се каже със сигурност дали белите дробове ще се възстановят от уврежданията, или “белезите” ще се затвърдят като белодробна фиброза и тя ще се влошава.

Сегашният

SARS-CoV-2 е

много близък

генетично до

коронавоируса

отпреди 20 години

Сведенията от заразени със SARS-CoV-1 през 2002-2004 г. показват, че белодробните аномалии могат да се установят и сега - десетилетия след инфекцията. Според д-р Леонхард Грубер от Департамента по радиология в Инсбрук медикал юнивърсити уврежданията не прогресират.

Последните изследвания при новата инфекция обаче показват риск от задълбочаване на белодробните увреждания. “В клинично проучване на интердисциплинарната работна група CovILD успяхме да покажем, че тежестта на острия COVID-19, продължителното протичане на възпалението и наличието на остатъчни аномалии са силно свързани с трайно нарушена белодробна функция и клинични симптоми ”, смята изследователят д-р Кристоф Швабел от медицинския университет в Инсбрук.

Изследователите възнамеряват да продължат да събират данни от компютърните томографии за пациенти с персистиращи аномалии. Целта е да се открият и докажат радиологични маркери, по които може да се прави прогноза за степента на възстановяването.