Шведските изследователи: Резултатите ни за 21% повече случаи на рак на кръвта трябва да бъдат потвърдени и в други проучвания

Татуировките може да са свързани с повишен риск от злокачественото заболяване на кръвта лимфом. Тази тревога изказва ново по рода си проучване сред близо 12 хиляди участници на възраст от 20 до 60 г. Изводите на шведски екип от Университета на Лунд са публикувани в eClinicalMedicine. В масовите представи често тату мастилата будят страх от рак на кожата. А в пионерското проучване се откриват съвпадения с рак на кръвта.

Лимфомът е сборен термин за хематологични злокачествени заболявания, които се развиват в лимфната система. Засягат белите кръвни клетки - лимфоцитите, които са важна част от имунната система. Лимфомът се нарича още рак на кръвта, рак на лимфната система или рак на лимфата. Нещо в процеса на развитие на лимфоцитите се обърква и те се размножават неконтролируемо. Двата основни типа са лимфом на Ходжкин и неходжкинов лимфом, но има и подтипове. Прогнозата за изхода от лечението зависи от конкретния тип.

Във встъплението си шведските учени изтъкват, че мастилото за татуировки често съдържа причиняващи рак химикали, например първични ароматни амини, полициклични ароматни въглеводороди и метали. Когато боята за татуировки се инжектира в кожата, тялото я възприема като нещо чуждо, което не трябва да е там, и имунната система се активира. Учените обясняват, че процесът на татуиране сам по себе си предизвиква имунологичен отговор, който провокира преместване на молекули от багрилата от мястото на полагането им в кожата до лимфните възли.

Повечето хора правят първата си татуировка в ранна възраст, което означава, че живеят с конкретното мастило през голяма част от живота си. Цел на проучването била да се проследят дългосрочните ефекти върху здравето от миграцията на инжектираните вещества чрез установяване на съотношението на честотата на лимфома при татуирани спрямо нетатуирани. Проследяването обхваща заболелите от рак на лимфата и неговите подвидове за период от 10 г. в сравнение с контролна група здрави участници.

Татуирането е древна практика, новото в сегашната мания е, че за разлика отпреди няма никакъв практически смисъл. И въпреки това захранва бизнес, който в САЩ например е на 6-о място сред най-бързо развиващите се. А населението на Съединените щати съвсем не е най-татуираното. По данни на Dalia Global Research процентът на хората с татуси е най-висок в Италия – 49, на второ място с 47% е Швеция и едва тогава с 46% се нареждат американците. Последните три места са за хората в Мексико, Турция и Израел. Според европейските проучвания интересът към мастилените рисунки в кожата се е увеличил с 20 на сто през последните години. Въпреки че италианците оглавяват списъка, повечето татуирани са се ограничили до една рисунка. Докато за Швеция и САЩ средно на един се падат четири картинки.

Според шведското проучване в изследваната група с лимфом 21% са били татуирани, докато в контролната група без диагноза за този вид рак татуирани са били 18 процента. "След като взехме предвид други важни фактори като пушене и възраст, открихме, че рискът от развитие на лимфом е с около 21% по-висок сред тези, които са били татуирани. Резултатите трябва да бъдат потвърдени и в други проучвания, които вече са започнали", казва д-р Кристел Нилсен, епидемиолог и ръководител на екипа, установил съвпаденията.

Учените очаквали още на ниво планиране да установят връзка между татуировките и лимфома. Когато започвали проекта, смятали също, че големината на татуировката ще влияе на степента на риска: колкото по-голяма площ кожа е ангажирана, толкова по-висока вероятност за злокачествени процеси.

Изненадващо размерът на татуировките се оказал без значение. "Все още не знаем защо е така. Може само да се предполага, че всяка татуировка независимо от своята площ води до нискостепенно възпаление в тялото, което от своя страна може да отключи рак. Картината е по-сложна, отколкото си мислехме първоначално", допълва епидемиоложката.

Изследователите отбелязват най-висок риск в случаите, когато първите татуировки са били направени по-малко от 2 г. преди поставяне на диагнозата. При анализа на подгрупите лимфоми най-високите рискове - 30 процента, са установени за дифузния голям В-клетъчен лимфом и фоликуларния лимфом. Първият е най-разпространеният лимфом по принцип. В същността си е агресивна форма на неходжкинов лимфом, която може да включва органи, различни от лимфните възли. Фоликуларният е на второ място по разпространение подтип. Той обикновено започва от лимфните възли. С времето може да премине в дифузния голям В-клетъчен лимфом.

Обезпокоени от увеличените случаи сред татуирани хора, изследователите подчертават необходимостта от повече изследвания за дългосрочните ефекти на татуировките върху здравето. Те планират да проверяват дали има някаква връзка между татуировките и други видове рак или възпалителни заболявания.