Изследване установява най-голяма свързаност със заболявания на гениталиите и пикочните пътища

Някои видове инфекции на майката по време на бременност, изглежда, са свързани с повишен риск от левкемия сред потомството, сочи проучване на здравните истории на всички 2 222 797 живородени деца - кръгло 51% момчета и 49% момичета, от 1978 до 2015 г. в Дания. За контролно потвърждаване на резултатите са ползвани данните от шведския регистър за всички живородени деца между 1988 г. и 2014 г.

Общо 4362 деца са били диагностицирани с рак преди навършване на 15 години, включително 1307 с левкемия, 1267 с мозъчен тумор, 224 с лимфом и 1564 с други видове рак. Общо 81 717 майки (3,7% от всички) са имали поне един вид възпаление по време на износването на бебето.

След корекция на заблуждаващите фактори, инфекцията по време на бременността, независимо от нейния вид, е била свързана с 35% по-висока вероятност от детска левкемия, но не и други видове детски рак. Тази връзка се дължи най-вече на инфекции на гениталиите и пикочните пътища на бременната, които са съответно свързани със 142% и 65% повишен риск от заболяването на кръвта в детството. По-точно на остра лимфобластна левкемия и остра миелоидна левкемия. За други онкологични заболявания в детска възраст, включително мозъчни тумори, лимфом и други видове рак, не била открита свързаност.

Проучването на китайски, датски и шведски учени е публикувано в изданието на Американска медицинска асоциация. Ако резултатите бъдат потвърдени в бъдещи проучвания, открития може да имат значение за разбирането на причините за възникването на детската левкемия и разработването на превантивни мерки.

Инфекцията на пикочно-половата система е често срещана по време на бременност и се смята за една от предпоставките за преждевременно раждане. В развитите държави е стандарт бъдещите майки да бъдат изследвани за възпаления на пикочните пътища и бактериална вагиноза и при инфекция - лекувани.

Левкемията е група от заболявания на кръвта и най-разпространеният рак сред децата. Причините за възникването на тази злокачествена неоплазма е слабо разбрана. Допуска се, че тя може да се възникне в утробата, като се има предвид, че свързаните с левкемия хромозомни лезии са наблюдавани при раждането.

Предишни проучвания съобщават, че нивата на цитокини при раждането са различни за здрави деца в сравнение с новородени, които са развили левкемия в детството. Тези открития предполагат, че свързаните с имунитета фактори по време на бременност може да участват в развитието на заболяването. Възможно обяснение на механизмите на възникване е, че инфекцията на майката може да доведе да хромозомни или имунологични промени в плода.

В предишен систематичен преглед и метаанализ майчиният грип, рубеола и варицела по време на бременност са показали по-висок риск от детска левкемия, но новотно проучване насочва вниманието към всички инфекции. Анализ за времето на разболяването не показва съществени разлика в зависимост дали се е случило в първи, вториа или третия тримесър. Сред итфекциите тях най-чести се оказват възпалителните заболявания на пикочните пътища, на второ място са на гениталиите, следвани от инфекциите на храносмилателната система и дихателните пътища. Екипът изследователи е направил и профил на бъдещите майки от проучването, преминали през някаква инфекция. В сравнение с тези, които били през цялото време здрави, сред боледувалите, имало повече по-млади, пушачки в ранната бременност, с по-ниско образование и по-високо телесно тегло преди зачеването.

А сред бебетата на тези жени имало повече преждевременно родени и с ниско тегло.

Констатациите се потвърждават от популационно проучване в Швеция, в което също се съобщава за положителна връзка между диагностицирана в болница инфекция на долните генитални пътища и детска левкемия. До същите изводи стига и проучване в САЩ.