Платформа отсява митовете от проверени факти

Лекува ли наистина хомеопатията? Обявява ли се против ваксините и конвенционалните медикаменти? При кои заболявания е най-силна?

Тези и още много въпроси получиха отговор по време на научната и медицинска информационна кампания “За Хомеопатията”. Специален гост бе д-р Райна Томова, зам.- председател на УС на Българска медицинска хомеопатична организация.

Хомеопатията не вреди и няма нежелани реакции. Приложима е както при малки деца и бременни жени, така и при възрастни с множество заболявания и алергии, подчерта тя. Хомеопатията не отрича и е съвместима с конвенционалната терапия.

“В настоящия момент особено актуална е имуномодулиращата роля на хомеопатията. Често боледуващите могат да се възползват от индивидуални профилактични схеми, които да им помогнат по-лесно да преминат през сезона на вирусните инфекции”, каза д-р Томова.

“В хомеопатията има две основни течения - клинична и класическа. Те се различават главно по това, че класическата хомеопатия допуска практикуване и от хора, които не са лекари и в много случаи отричат конвенционалната медицинска терапия. Клиничната хомеопатия, която аз практикувам, допуска приложението на хомеопатия само от лекари и разглежда метода като допълнение към съвременния медицински арсенал, не като негова алтернатива”, обясни тя.

Това е всеобхватен поглед към пациента - класическата хомеопатия търси подхода към целия индивид, а не само към конкретната болест. Важно е не толкова самото заболяване, а как пациентът реагира на него, в този смисъл хомеопатията е персонализирана медицина, добавя лекарката, която е и преподавател по клинична хомеопатия. Тя извежда допълващата роля, която може да има хомеопатичното лечения - например при рак, за да се намаляват оплакванията от тежките странични ефекти от химио- и лъчетерапията.

Практиката оспорва често срещаното твърдение, че действието на хомеопатията се дължи изцяло на плацебо ефект. Д-р Томова даде примери с успешно лечение на бебета, малки деца, а също и животни. При тях няма как ефектът да е от самовнушение.

Вирусни и алергични заболявания, рецидивиращи инфекции, травми, хормонални нарушения и тревожно-депресивни състояния, както кожни и ставни проблеми са областите, в които хомеопатията действа най-добре.

Кампанията “За Хомеопатията” има за цел да образова и да бъде достоверен източник на информация. В основата на платформата е сайтът za-homeopatiata.bg, на който ще бъдат публикувани проверени факти за клиничната хомеопатия, нейната ефективност, както и ще бъдат опровергани митовете.