Отговаря д-р Антоанета Томова, консултант на в. "24 часа" по онкология от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Аблативните техники имат значение за пациентите, при които не е възможно оперативно лечение. Локалното лечение на малка, единична лезия в черния дроб би могло до бъде толкова ефективно, колкото и оперативното отстраняване, но трябва да се направи проспективно изследване с директно сравняване на двата метода, за да има солидни научни доказателства кой подход е по-добър и при кои пациенти.

Аблацията (премахване, отстраняване, изгаряне) на големи метастази с диаметър над 5см се доказа, че е свързана с много висока честота на рецидивиране.

Прилагането през кожата на инжекция с алкохол (етанол) в тумора предизвиква клетъчна дехидратация, коагулационна некроза (умъртвяване) на туморните клетки и локална тъканна исхемия (обедняване на кръвоснабдяването на тумора). Прилага се при не повече от 3 тумора с размери под 5см при случаи, неподходящи за оперативно лечение, например при цироза. Методът е относително евтин и добре се понася от пациентите.

Радиофреквентната термоаблация също се прилага перкутанно (през кожата) и под ехографски контрол се причинява огнищна коагулационна некроза на тумора чрез топлинна енергия от електромагнитни вълни. Най-голям ефект се получава при тумори под 3см, където пълна некроза (умъртвяване) на туморните клетки може да се постигне в до 90% от тумора. Отново броят им не трябва да надхвърля 3.

Факторите, които определят ефекта от това лечение, са свързани основно с характеристиката на тумора и възможността да се получи предсказуема зона на некроза, която да гарантира радикалност на лечението.

При първични хепатоцелуларни тумори (чернодробно-клетъчни) се прилага в много малък процент от случаите поради стадия на тумора и съпътстващата цироза.

При чернодробни метастази от колоректален (дебелочревен) карцином се препоръчва основно оперативно лечение. В редки случаи, при малки лезии радиочестотна термоаблация може да бъде алтернатива или допълващо лечение към оперативното.

Процедурата може да се направи през кожата - перкутанно или при отворен корем - интраоперативно. Въпреки че не може да излекува пациента, има роля за палиативното му лечение особено в комбинация с химиотерапия и/или с оперативно лечение.

Като локален метод трябва да бъде прилагана съвместно със системна химиотерапия.