Плевенчанката Грета Миткова Стефанова, на 45 г., търси дарители, за да събере 1600 лева за операция на тазобедрена става. Според експертното лекарско заключение диагнозата й е аваскуларна некроза на лява тазобедрена става - 4-ти стадий. Ставата се стопява, почернява и изсъхва, кракът изтънява и се скъсява. Жената е с призната инвалидност 92% и се движи единствено с придружител. Не може да бъде лекувана медикаментозно, тъй като преди време е боледувала от тежък хепатит и след усложнения е получила цироза. Грета е пенсионер по болест, живее сама и й е невъзможно събере средствата, необходими за оперативна подмяна на тазобедрената става.

Операцията струва 3200 лв. Досега в сметката на Грета са влезли 1600 лв., пратени от дарители. След публикация в "24 часа" в началото на август, тя е получила 400 лв. Жената е благодарна на добрите хора за щедрия жест. Д-р Христов от град Левски дарил 500 лв. и редовно дава съвети на болната по телефона. Мария Крумова изпратила 2 пъти по 50 лева. Мъж с фамилията Паскалев добавил още 100 лв. Непознати хора изпращали анонимно по 50, 20, 10 лв., трогната е Грета.

Разплащателна сметка на Грета Миткова Стефанова: СИБАНК ЕАД

BGN /български лева/ BG51BUIB98881026163500