Предсърдното мъждене е заболяване, свързано с висока заболеваемост и преждевременна смъртност. Смята се за най-честата аритмия. Отличава се с пъстра симптоматика, широк спектър от оплаквания, честа причина за хоспитализация, влошава качеството на живот.

Аритмията обикновено напредва с възрастта. Специалистите обаче я наблюдават все по-често и при млади хора, при страдащи от хипертония, диабет, клапни пороци и други сърдечни проблеми - рискови фактори, които водят до развитие на усложнение.

Предсърдното мъждене води до образуване на тромби, което е предпоставка за сериозно усложнение - получаване на мозъчен инсулт. Инсултът е виновен за 66% от фаталните случаи от сърдечносъдови заболявания в България.

Навременното разпознаване и правилното антитромботично лечение на предсърдното мъждене може да предотврати сериозна част от подобни усложнения.

От особено значение е профилактиката на заболяването. Доброто лечение на хипертонията, сърдечната недостатъчност, диабета, помага за намаляване честотата на предсърдното мъждене.

Аритмията се среща и при хора със здрави сърца. Алкохолът е една от причините, която провокира предсърдно мъждене. Затова е важна високата степен на информираност, ранното разпознаване на проблема. При навременно установяване на предсърдното мъждене може да бъде възстановено нормалния ритъм на сърцето.