В 104 общини има поне една публична болница, пишат от Института за пазарна икономика по данни от 2022 г.

Общо 189 са държавните и общинските болници. Лечебно заведение има във всяка от 28-те области и в 104 общини. Най-много са в столицата – 37. Седем са във Варна, 6 – в Пловдив, по пет – във Враца, Велико Търново и Бургас. В Хасково, Стара Загора, Русе и Благоевград има по четири болници, в Перник – 3.

Прави впечатление формирането на здравни “острови” с повече на брой лечебни заведения за болнична помощ около столицата и Перник; около Враца, Бургас и Варна. За част от тях обяснението на добре развитата мрежа е свързано с наследени държавни болници от миналото, които се поддържат и в момента; с наличието на медицински университет, около който се формира цяла плеяда от лечебни заведения; както и с чисто географски фактори, които не позволяват лесна концентрация на пациенти.

Има и “сиви петна” – общините, в които липсват обществени болници – около Пловдив и Пазарджик, около Добрич и Варна, в Северозападна България, жителите на която пътуват до Враца и вероятно до столицата, ако им се наложи лечение.