В Университетската болница за активно лечение “Проф. д-р Александър Чирков” имплантираха оклудер на 5-годишно дете с вродена сърдечна малформация

Интервенция ще позволи на момиченцето да изживее пълноценно живота си, съобщиха от болницата, известна главно с високоспециализираната си кардиологична дейност.

Оклудерите, разговорно наричани чадърчета, са запазена марка за доайена в детската кардиология и вродените сърдечни малформации при възрастни доц. Пенчо Кратунков, завеждащ отделението за лечение на вродени сърдечни малформации в болницата.

Детето имало т.нар. междупредсърден дефект секундум. Сигнал за вродената сърдечна малформация при детето са били повтарящи се респираторни инфекции на долните дихателни пътища - бронхиолити, пневмонии, бронхити. Честото боледуване и съмнението за сърдечна патология подтикват родителите да се обърнат към детските кардиолози и те се насочват към доц. Кратунков.

Малката пациентка е била с мултифенестрирана предсърдна преграда - преграда с много отворчета в нея, което допълнително затруднява неоперативното лечение. Но не отказва кардиолозите. Специалистът преценява, че решението на проблема е поставяне на оклудер, който да затвори напълно дефектите и детето да има здраво сърце.

Екипът на доц. Кратунков извършва интервенцията под обща анестезия, прави ехокардиографско изследване, което дава детайлна оценка на преградата и дефектите в нея.

След това минава през отворите с катетър и водач и позиционира балонен катетър.

Раздуването на балона води до спиране на патологичния кръвоток и позволява на лекарите да направят максимално точна оценка на размера на дефекта и да определят размера на чадърчето, с което отворите ще бъдат запушени.

По този начин се спестява отворена сърдечна хирургична операция - не се отваря гръдният кош, не се използва машина за екстракорпорално кръвообращение и пациентът се възстановява значително по-бързо.

С имплантирането на чадърчета при вродени сърдечни малформации пациентите решават трайно кардиологичния си проблем, обясниха от екипа.