Информираността е нужна и за профилактика, и за по-ефективно лечение, за да не се стига до усложнения

 Д-р Наталия Темелкова е ендокринолог в Александровска болница в София. Има специалности по вътрешни болести и ендокринология и болести на обмяната. Голям е клиничният й опит в лечението на захарния диабет, затлъстяването, остеопорозата, костните метаболитни заболявания, болестите на щитовидната и паращитовидните жлези.

- Д-р Темелкова, под какъв надслов отбелязваме днес Световния ден за борба с диабета?

- Тази година акцент на Световния ден за борба с диабета е „Обучение, за да бъдем предпазени утре“. Това е основата на успешната мисия да бъде ограничено  огромното нарастване на  броя  на  пациентите със захарен диабет и да бъдат  редуцирани значително тежките късни усложнения на заболяването. Този надслов е много важен за всички хронични заболявания. Това е и основната и най-ефективна възможност да профилактираме заболяването и да използваме най-добре медикаментите за неговата терапия.

Световната здравна организация си поставя предизвикателна  цел със срок до 2030 г. - 80% от хората с диабет да бъдат диагностицирани, 80% от тях да бъдат с добър  контрол както на кръвната захар, така и на артериалното налягане, 60% от тези над 40 г. да получават медикаменти за контрол на холестерола и 100% от хората със захарен диабет тип 1 да имат достъп до инсулин и да имат възможност за  проследяване на нивата на кръвната захар.

- В борбата с диабета защо е важна инвестицията в обучение?

- Доброто лечение на захарния диабет е сложен и комплексен процес. Тъй като факторите, които повлияват  нивото на кръвната захар, са много - хранене, движение, стрес, емоционално състояние, хормонални промени и други, познанието за това как да живееш с диабет, как да се храниш, как и кога да проследяваш кръвната захар и да коригираш сам лечението си е базисно за добрия контролна това хронично заболяване. Пациентът и неговите близки трябва да се научат да живеят с него, защото това е проблем за целия живот. Родствениците на хората с диабет, както  и  тези с рискови фактори и, разбира се, здравните специалисти, трябва да правят навременен скрининг за начални нарушения, защото те са обратими. Колкото по-рано се установят нарушенията, толкова по-ефективно е лечението и  усложненията на заболяването могат да бъдат избегнати или отсрочени. Ефективността на обучението е съизмеримо  или превъзхожда  ефекта на  прилаган медикамент.

- Ако кръвната захар на хората с диабет е в добрe контролирани нива, това достатъчно ли е, за да кажем, че сме овладели захарния диабет?

- Отмина времето, когато основна цел на лечението на захарния диабет бе да свалим кръвната захар. Дълбочината на медицинското познание в последните години доведе до осъзнаване на необходимостта от комплексна метаболитна грижа, която включва контрол на кръвната захар, артериалното налягане, понижаване на стойностите на холестерола и триглицеридите, редуциране на телесното тегло, контрол на рискови фактори като вредни навици, грижа за краката и други. Лечението на захарният диабет е комплексно - това трябва да бъде осъзнато и прилагано и от пациентите, и от лекарите.

- Много се говори за връзката между захарния диабет и сърдечносъдовите и бъбречните заболявания. Защо е важна тази тема?

- Захарният диабет удвоява риска от сърдечносъдови заболявания – стенокардия, инфаркт, инсулт, периферносъдова болест, сърдечна недостатъчност. В комбинация с високо артериално налягане  се увеличава  многократно и рискът от тежко бъбречно заболяване, което още повече увеличава сърдечносъдовия риск. Захарен диабет, сърце и бъбрек са тясно свързани и си влияят значимо. Едно от най-големите постижения на  медицината в последните години е прилагането на  медикаменти за лечение и на трите проблема едновременно. Новите групи медикаменти повлияват не само нивата на кръвната захар, но и по други механизми намаляват  бъбречното увреждане и повлияват промените в сърцето. Като краен резултат впечатляващо намаляват не само усложненията и прогресията им, но силно  намаляват и смъртността.

Бих искала да апелирам  борбата със захарния диабет да не се ограничава в един специален ден. Тя изисква изключително настойчива, постоянна и разширяваща се информираност на хората – пациенти и медицински специалисти,  за същността на заболяването, за възможностите за профилактика и добро лечение, за ранна диагноза и комплексна терапия.

Очакваме  откриването на сайта за  добра информираност по тази тема на български, който би допринесъл за постигане на тези  цели – „Действам при диабет” (Act4Diabetes.com).

Бъдете здрави!