Върху опаковките на храните фигурира като добавка Е171, но се съдържа още в много козметични продукти, в медикаменти, дори в пътната настилка: титановият двуокис е навсякъде около нас. Но може да е канцерогенен.

Титановият диоксид (титанов двуокис) омайва клиентите: когато към сладкишите, десертите, готовите супи, печивата и сосовете се добави E171 – всички те изглеждат по-блестящи, по-пресни и хрупкави.

Индустрията се възползва от силната яркост и добрите покривни качества на белия пигмент, който се среща и в множество козметични продукти, като например паста за зъби, където се крие под обозначението CI77891. Намираме го и в редица медикаменти, слънцезащитни кремове, лепила и гумени изделия, в лакове и бои, дори в бетона и хартията.

Производството на титанов двуокис е огромен бизнес – световното производство е между 4 и 5 милиона тона, от които само в Европа се произвеждат малко повече от един милион тона. Хранително-вкусовата промишленост на европейския пазар ще трябва обаче да се откаже изцяло от тази добавка, защото след дългогодишни преговори Еврокомисията забрани в средата на януари 2022 храните в ЕС да съдържат титанов двуокис – поради евентуалното му канцерогенно действие.

Франция забрани употребата на тази съставка в храните още през 2020-а. В резултат на това редица производители на храни предвидливо се отказаха да ползват оспорваната добавка – отчасти или изцяло.

Предложението на ЕК за забрана на съставката беше внесено още през пролетта на 2021 въз основа на преработена препоръка на Европейската служба за сигурност на храните (EFSA). А в средите на EFSA преобладаваха съмненията относно сигурността на Е171. В крайна сметка не бяха представени окончателни заключения за токсичния характер на съставката, но същевременно не бе изключена и възможността тя да има отрицателно влияние върху човешкия наследствен материал или да предизвиква рак. Съмненията, следователно, не бяха напълно разсеяни, поради което от EFSA препоръчаха отказ от използването на титанов двуокис в храните.

Коко опасен наистина е Е171?

От години съществуват съмнения, че титановият двуокис може да е канцерогенен. През 2017 френски учени доказаха с опитни мишки, че редовното поемане на E171 вреди на имунната система и предизвиква възпаления на червата. В тези опити бе доказано, че титановият двуокис преминава чревната бариера и постъпва като наночастица в кръвта. Неясно остава само дали той може да премине и през кръвно-мозъчната бариера. Тя е пропусклива за хранителни вещества, но не и за повечето вредни субстанции или патогенни организма. Кръвно-мозъчната бариера служи за защита на мозъка.

Докато европейските институции за сигурност на храните изпитват силни съмнения относно вредното въздействие на титановия двуокис, най-важните производители на тази субстанция в Европа защитават точно противоположното мнение. Те твърдят, че позицията на EFSA се основава на нереалистични предположения, а използваните в тестовете материали нямали представителен характер.

Опасност при вдишване на частици

Обявената от Еврокомисията забрана на титановия двуокис ще влезе в сила след половин година, но се отнася само да хранителните продукти. В останалите той ще може да се влага и занапред. Само че широкоизползваният омекотител навярно създава рискове за здравето не само в храните.

През 2017 комисията за оценка на риска в Европейската служба за химическите субстанции ECHA например окачестви титановия двуокис като „предполагаемо канцерогенен при вдишване“. Това се случва например при пръскането с лакове и бои, съдържащи титанов двуокис, или при използването на слънцепредпазни спрейове. В строителство на пътища субстанцията се използва например под формата на зрънца, които се влагат в бетоновата настилка. Целта е под въздействието на слънчевата светлина титановият двуокис да превръща азотния двуокис във водоразтворим нитрат, който после се отмива от дъжда. Това намалява вредните вещества във въздуха. Досега така и не е окончателно установено дали вдишването на титанов двуокис е канцерогенно или не. Мненията по въпроса остават диаметрално противоположни.

Забрана не само при храните?

Химическата индустрия се опасява, че Еврокомисията може да разшири забраната за използване на титанов двуокис и за продукти извън хранително-вкусовата промишленост. Забраната на E171 в храните във всеки случай няма да сложи точка на ожесточените спорове по темата.