Очистителното дишане е най-любимата форма на дишане при необходимост да се проветрят белите дробове.

Добре е другите дихателни упражнения да завършват с това дишане и ние препоръчваме на нашите читатели да го правят редовно. Очистителното дишане проветрява и очиства белите дробове и целия организъм, като освежава и всички системи. Ораторите, певците, учителите, актьорите и хората от другите професии, които трябва силно да напрягат белите си дробове, ще намерят, че това упражнение успокоява и повдига твърде много силите на изморените дихателни органи.

Основно положение - седнете или застанете съвсем прав (по войнишки).

1. Вдишва се, както при дълбокото (пълното) дишане.

2. Задържа се дишането за няколко (5-10-15) сек.

3. Затварят се устните като за свирене, но без да се издуват бузите, после със значителна сила през устата се издишва част от поетия въздух. След това за секунда се спира издишването, като се задържа вдъхнатият въздух, после пак се издишва част от въздуха и т. н., докато се издиша всичкият въздух. Най-важното е въздухът да се издишва със сила.

Това упражнение действа по необикновен освежителен начин на всеки изморен човек. Един малък опит е достатъчен, за да се убеди читателят в неговите достойнства.

Това упражнение е необходимо да се практикува всекидневно по 10- 20 пъти дотогава, докато започне да се изпълнява лесно и естествено. С него трябва да завършват другите изложени в тази книга упражнения и затова трябва да се усвои много добре.