Народното събрание прие национална здравна стратегия 2030.

В нея са заложени три основни стратегически цели:

- Устойчиво подобрявана на здравето и средата, подкрепяща здравето

- Гарантиране на здравната сигурност и намаляване на неравенствата

- Ефективно управление на ресурсите с фокус върху здравните резултати

- В стратегическия документ са заложени и три основни приоритета:

- Изграждане на по-здрава нация

- Създаване на здравна среда, ориентирана към потребностите на хората

- Прилагане на целенасочени стратегии за въздействие върху специфични проблеми на общественото здраве

Ето част от дебата в пленарната зала:

"Тази стратегия има няколко компонента. Един, в което безспорно ще успеем, един, в който частично успяхме и един, в който не успяхме. Това, в което се надявам да успеем - е да имаме една Стратегия за развитие на здравеопазването в следващите 6 години, което е необходимо, за да се развива системата планомерно и устойчиво. Това, в което частично успяхме е да създадем нов модел на Стратегия, който не е ексклузивен, а инклузивен - всеки, който искаше, можеше да допринесе нещо в нея. Който искаше да бъде видян и чут - беше видян и чут. Тази стратегия не успа да ни обедини, защото това, което от десетилетия имаме и продължаваме да имаме, е едно въпиющо разделение помежду ни дори по теми, които трябва да ни обединяват, за да оцеляваме", каза Александър Симидчиев от ПГ на ПП-ДБ, цитиран от БНТ. 

"За първи път се случва този прецедент и една добра практика, която обединени усилията на всички от системата на здравеопазването, за да имаме този документ. Той нямаше да бъде факт, без усилията на д-р Симидчиев, който беше председател на работната група, който успя да обедини всички. Това е доказателство, че когато всички работим в една посока, можем да постигнем повече. Надявам се в здравеопазването да има повече консенсус, повече разум и по -малко политика", заяви Костадин Ангелов, председател на здравната комисия от ПГ на ГЕРБ-СДС.

"Прегледахме последния подобрен варианта на здравната стратегия. Има някои положителни резултата - добрите моменти в лекарствената политика, визията за отдалечени и трудно достъпни райони, както и фокусът върху социално значимите заболявания. Документът все още има забележки. В терминологично отношение все още звучи като брюкселско клише от вида на "промоция на здравна помощ", "мониторингов скрининг" - без да носят съдържание",  каза Маргарита Генчева от ПГ на "Възраждане".

"Имаме принципно несъгласие за здравната система и как би трябвало да функционира тя. Идеята за изваждане на болниците от търговските регистри не се вписва в общата ни визия и няма да подкрепим тази стратегия. Би следвало Стратегията да не зависи от смяната на правителствата, но горчивият опит показва, че това не е така. Властта взима нещата в свои ръце и дълбоко, прагматично и неправилно променя всички добри идеи в доста добри здравни стратегии, приети през годините досега. Стратегията няма стойност на закон, с което не задължава и изпълнителната власт да се съобрази с нея. И в Конституцията пише, че всеки има право на здравни грижи и достъп, но това не се случва на практика в отдалечените райони и в по-ниските социални групи, спрямо жителите на столицата, например", заяви Андрей Чорбанов от ПГ на ИТН.