Изследването на български учени разкрива биологичните ефекти на ферум фосфорикум (Шуслерова сол №3)

Доц. Оскан Тасинов, д.б., е преподавател и изследовател от катедра "Биохимия, молекулна медицина и нутригеномика" на МУ-Варна. Има многобройни научни публикации и участия в международни научни форуми. Сред основните научни интереси на доц. Тасинов се открояват: проучване на субклетъчните механизми на оксидативен стрес и възпаление; изследване на молекулните механизми на инсулиновата резистентност и диабета при хора и модели на клетъчни култури; молекулярна генетика и нутригеномика.

Доц. Оскан Тасинов

Доц. Оскан Тасинов

- Доц. Тасинов, преди няколко години с ваши колеги започвате интересно научно изследване за влиянието на Шуслерова сол №3 ферум фосфорикум D12 на клетъчно ниво. Каква беше целта на вашите експерименти?

- Идеята да изследваме Шуслерова сол №3 възниква по време на една научна конференция по интегративна медицина с участие на наши колеги, на която се поражда дискусия колко малко са изследванията за механизмите на действие на хомеопатичните лекарства, докато от клиничната практика всъщност знаем за положителните ефекти от приложението им.
Изследването, което започнахме през 2017 г., се базира на приложението на Шуслеровата терапия именно в ежедневната практика на медицинските специалисти и по-конкретно на приложението на железния фосфат (Шуслерова сол №3 на Немския хомеопатичен съюз) в терапията на остри възпалителни състояния, грип, настинки, при желязодефицитна анемия и други. Това е първото по рода си научно изследване върху биологичните ефекти на Шуслерова сол №3.

- Какъв е механизмът на действие на Шуслерова сол №3, какво казва науката?

- На практика Шуслерова сол №3 цели повлияване на имунния отговор в организма. Ролята ѝ в Шуслеровата терапия е да активира имунната реакция в началния стадий на инфекция, да подобрява усвояването и разпределението на желязото в организма, да повиши кислородната сатурация на тъканите и да понижи оксидативния стрес.

Нашето изследване върху биологичните ефекти на Шуслерова сол №3 продължава в нова фаза, но още в първия си етап то открехна вратата за изясняване на молекулните механизми на действие на Шуслерова сол №3. От резултатите, които получихме досега, става ясно, че приложението на Шуслерова сол №3 дори в много ниски концентрации активира жизнеността на изследваните макрофаги. Тяхната жизнеспособност като имунни клетки е по-висока, те се делят по-бързо и по-ефективно.

Оказва се, че приложението на Шуслерова сол №3 повлиява генната експресия. Засилва генната експресия на феритин - белтък, който подпомага по-ефективното усвояване на желязо от клетките. Стимулира експресията на антиоксидантни ензими и възпалителни белтъци, което би довело до по-ефективен и адекватен имунен отговор при човек.

Разбира се, с цел по-добро разбиране на тези механизми изследванията ни продължават и днес.