• Предупреждава за повишен риск за сърдечносъдови заболявания.
  • За точността на измерването във всяка поза се препоръчва да е на празен пикочен мехур, при емоционално спокойствие, без скоро да си пушил, да си пил алкохол или напитки с кофеин и без да са правени физически усилия

В свят на епидемия от хипертония най-сигурната превенция срещу нейните брутални последици инфаркт и инсулт е поддържането на кръвното налягане в здравословни граници. Сядаме, слагаме кой какъвто апарат има, най-често автоматичен, и съобразно европейските норми, ако стойностите са под 140 на 90 милиметра живачен стълб, облекчено въздъхваме, че сме се погрижили за себе си. В повечето случаи медицинските специалисти също измерват налягането в кръвоносните ни съдове, докато седим. Според ново проучване дори при приетите за нормални стойности успокоението може да е измамно.

Хората с нормално артериално налягане, докато седят, но с високо кръвно в легнало положение са изложени на по-висока вероятност за коронарна (нарича се и исхемична, както и стенокардия) болест на сърцето, сърдечна недостатъчност, сърдечен арест. Рискът е преценен като равен с този на хората с високо кръвно в седнало положение. Информацията за резултатите е изнесена на научна сесия за хипертонията на Американската кардиологична асоциация.

Апаратите за артериално налягане отчитат силата на натиск на кръвта върху съдове, които отвеждат кръвта от сърцето. Резултатът включва две числа. По-голямото изразява систоличното (систолно), “горно”, максимално налягане във фазата на свиване на сърдечните мускули. И по-малкото число - диастоличното (диастолно), “долна граница”. Това е налягането, което отразява силата на притискане на съдовете от преминаващата кръв, когато сърцето е в покой. 

Според кардиолозите при измерването вкъщи с автоматични апарати систолното налягане обикновено е точно, но невинаги е отчетена прецизно стойността
на диастолното налягане. 

При апаратите от този вид, които се слагат на пръста или на китката, измерената стойност зависи от позицията на ръката.

За по-голяма точност на резултата в която и да е позиция е важно измерването да се прави в покой и при емоционално спокойствие. Както и да се провежда с отстояние от физически усилия, пушене, алкохол и съдържащи кофеин напитки. За по-голяма точност: по възможност и на празен пикочен мехур - в обратния случай отчетените стойности са с около 20 единици по-високи.
За новото изследване в САЩ учените са използвали данни от проучването на риска за атеросклероза в общността.

Резултатите им включват анализ на сърдечното здраве на повече от 11 хиляди участници, проследявани по 25 - 28 години. 16% са имали нормално кръвно в седнало положение, но високо, когато лежат по време на измерването. А 74 на сто от участниците, при които се установява наднормено артериално налягане в седнало положение, са имали стойности като при хипертония и лежейки.

Изводът, който учените правят, е, че хората с високо кръвно в седнало и легнало положение са изложени на повишен риск от стенокардия, инсулт, сърдечна недостатъчност, фатална коронарна криза и повишена смъртност по всички причини. Опасността е подобна за участниците, които имат високо кръвно налягане само в легнало положение. Изводът е, че измерването в седнало
положение може да пропусне хипертония при значителна част от хората на средна възраст. Проучването не може да установи причинно-следствена връзка между който и да е от факторите, които кардиолозите са изследвали. Сигурно е само, че повечето на брой измервания на кръвното може да са предоставили по-точна информация.

Изводите за повишените стойности може да се тълкуват като съвет при съмнение за хипертония кръвното да се измерва повторно и докато човек лежи.

Нормалното артериално налягане може да варира между отделните хора, но лекарите смятат за идеални стойностите около 120 на 80. От друга страна, леко прехвърляне на линията, след която се подозира хипертония, невинаги изисква терапия. Първа линия на корекция е промяна в начина на живот към повече движение, спиране на пушенето, разумно пиене, разтоварване на стреса, здравословно хранене.