То не отрича традиционната медицина и може да се съчетава с всяка терапия

Д-р Петко Загорчев е специалист по анестезиология и интензивно лечение, клинична токсикология и спешна медицина. Председател е на Българска медицинска хомеопатична организация и е член на Етичната комисия на Българския лекарски съюз.

- Д-р Загорчев, кога за първи път се запознахте с хомеопатията?

- На една от моите специализация във Франция в университетската болница в Амиен. Франция е страната извор на хомеопатичната медицина, но данни за ползването на метода открих и в български учебник по фармакология от 1941 г. Като лекар с четири специалности подлагам на критичен анализ всеки лечебен метод. Запознавайки се със специализираната литература, първите ми впечатления бяха, че това е безвреден за организма метод. В хода на задълбоченото изучаване на хомеопатията разбрах, че този метод надгражда знанията на лекаря с допълнителен индивидуален подход към пациента.

- Какво е хомеотията?

- Хомеопатията е метод на лечение, основан на принципа на подобието. Формулиран е от д-р Самуел Ханеман, чиято годишнина отбелязваме на 10 април, и в негова чест датата е обявена за Световен ден на хомеопатията. Д-р Ханеман е известен за времето си терапевт, химик и фармацевт, полиглот, говорещ свободно 12 езика, авторитет сред тогавашната медицинска общност. Той е първият в историята на медицината, приложил експерименталния метод за проследяване ефекта от лечението. Ханеман установява, че вещество, което в измерими дози може да предизвика определени болестни симптоми у здрав човек, в значително разредени дози може да лекува подобни симптоми в болен човек. И така повече от 200 години този метод доказва своята ефективност и безвредност.

- Как пациентът стига до хомеопатично лечение?

- Хомеопатията е метод, заложен в българския Закон за здравето. Там ясно е упоменато, че е лечебен метод, който може да се практикува само от лекари и стоматолози. Хомеопатията не отдалечава пациента от компетентна медицинска помощ, защото лекарят е този, който носи отговорност за правилното лечение на пациента. Хомеопатичните препарати са медикаменти, регистрирани по Закона за лекарствените средства и подлежат на изключително стриктен контрол.

Хомеопатията се преподава в много европейски медицински университети и е в програмите за изследване на много научни лаборатории.

- Има ли научни доказателства за действието на хомеопатията?

- Има много проучвания, които доказват ефекта на хомеопатичното лечение. В престижната медицинска онлайн библиотека Pubmed са публикувани повече от 7000 такива.

Най-всеобхватното до момента медицинско проучване е проведено във Франция сред 825 общопрактикуващи лекари и 8559 техни пациенти. То показва, че пациентите, лекувани с хомеопатия, използват 50% по-малко обезболяващи при болка в стави и мускули, 70% по-малко антипсихотични медикаменти при тревожна напрегнатост и 50% по-малко антибиотици при заболявания на дихателните пътища. Сами виждате изводите и огромния потенциал на тази терапия, особено в контекста на заплашващата ни антибиотична резистентност.

- Какво ще посъветвате пациентите, когато търсят хомеопатична терапия?

- Когато човек има здравословен проблем, той трябва да потърси лекарска помощ. При леки неразположения може да се опитат хомеопатични медикаменти от домашната аптечка. Но консултацията с лекар е най-сигурният начин за компетентно решение. Лекарят хомеопат ще прецени състоянието и каква терапия да изпише. Нашите пациенти трябва да са наясно, че хомеопатичното лечение не отрича традиционната медицина и може да се съчетава безпроблемно с всяка терапия – антибиотици, ваксини, физиотерапия и други.

Хомеопатията е динамично развиваща се наука в синхрон с постиженията на съвременната медицина и се превръща във все по-използван метод в интегративната медицина. Създадена от лекар с гениално прозрение, тя и днес е утвърден безопасен и ефективен метод в палитрата на лечебното изкуство на лекаря.