Ако човек страда от кашлица, задух, загуба на килограми и се уморява при минимални усилия, трябва да потърси лекар, казва медицинският онколог от Аджибадем Сити Клиник Токуда

- Д-р Златанова, ракът на белия дроб е наричан още “тихият убиец”, може ли да твърдим същото и през 2023 година?

- За съжаление, да. Ракът на белия дроб е на второ място по честота, но на първо място по смъртност сред всички онкологични заболявания. Освен това има тенденция за зачестяване. Няма много типични симптоми, затова го наричаме "тихия убиец". При около 25% от случаите протича без симптоматика, а при останалите най-често се установяват кашлица и умора. Тези оплаквания не насочват пациента да потърси лекар. Ракът на белия дроб е много по-чест при пушачите, те имат кашлица, която обаче при възникване на рак се променя. Променя интензитета, продължителността си и става по-различна.

- Колко вида рак белия дроб познаваме днес?

- Ракът на белия дроб е многолико заболяване. Това е един от туморите, при които диагностицираме много различни подвидове. Основно се дели на две големи групи - недребноклетъчен и дребноклетъчен. Много по-чест е недребноклетъчния - при около 80% от случаите. Недребноклетъчният е няколко подвида, които могат да бъдат субтипизирани с генетични изследвания. Молекулярно-генетичните анализи ни помагат да направим лечението специфично за конкретния вид тумор и за конкретната мутация, ако бъде установена. При рака на белия дроб имаме най-много установени таргетируеми драйвер мутации, лечението е прецизирано според конкретната мутация. От друга страна, ракът на белите дробове може да се раздели на ранен и авансирал, метастатичен. Това са отново две големи групи. При ранния попадат първи и втори стадий, лечението е основно хирургично и има за цел излекуване. При авансиралия рак се цели подобряване на качеството на живот и удължаване на живота.

- Ако болестта се “хване” в късен етап, умира ли надеждата, или съвременната медицина има решение?

- Пациентите не бива да губят надежда в нито един стадий на заболяването. За рака на белите дробове разполагаме с много нови, модерни и ефективни лекарства - освен имунотерапията и таргет терапията има новости в лъчелечението. Прави се и комбинация от всички модалности на лечение. Лечението ни е по-ефективно, когато заболяването е открито в по-ранен стадий. Но и в напредналите стадии имаме много възможности за ефективно лечение, откриват се нови и нови и правят живота на пациентите по-качествен и по-дълъг.

- Какви са прогнозите и надеждите за пациентите в ранния стадий на болестта?

- При ранния рак прогнозите са все по-добри. Той основно се лекува оперативно, но, за съжаление, дава рецидиви при не малък процент от пациентите. При повечето пациенти, въпреки че е проведено оперативно лечение, след това провеждаме няколко цикъла химиотерапия, а отскоро имаме възможност да провеждаме след химиотерапията имунотерапия или таргетна терапия за определени видове тумори. Затова е важно да се направи молекулярно генетичен анализ и при ранния карцином, защото това ни дава възможност да оптимизираме лечението и да сведем до минимум риска ракът да се върне отново.

- Какви са вашите съвети към хората, които отлагат посещението при лекар, въпреки че имат симптоми?

- Моят съвет е всички, които имат оплаквания - особено дългогодишни пушачи и хора, които имат в рода близки с онкологични заболявания, да не омаловажават симптомите. Колкото по-рано открием заболяването, толкова по-ефективно е лечението. Ако има нещо, което ги притеснява, трябва да се обърнат към личен лекар или пулмолог.

- При какви симптоми човек трябва да се обърне към специалист?

- Ако пациент има кашлица, задух, дрезгав глас, губи килограми и се уморява при минимални усилия, трябва да потърси лекарска помощ.