Световната здравна организация нарежда борбата със супербактериите - устойчиви на лекарства патогени, наричани резистентни, сред топ 10 предизвикателства пред медицината днес. Съществуват малко възможности за лечение за хора, заразени с антимикробно резистентни бактерии, и възможностите непрекъснато се ограничават.

Бактериите и гъбичките непрекъснато намират нови начини да избегнат ефектите на антибиотиците и противогъбичните лекарства, използвани за лечение на инфекциите, които причиняват.

Антибиотиците са едно от най-мощните лекарства за борба с животозастрашаващи бактериални инфекции. Антимикробната резистентност възниква, когато бактерии или гъбички вече не реагират на лекарствата, предназначени да ги убиват. Това означава, че тези микроби са живи и продължават да растат и да разболяват.

Смъртните случаи от супербактерии се увеличават в световен мащаб и здравните регулатори призовават за разработването на нови лечения, тъй като резистентността към по-старите антибиотици нараства. Затова новините за проучванията над нови възможности за лечение се нареждат сред важните съобщения в информационните емисии. Последната обнадеждаваща новина, разпространена от Ройтерс, е за окуражаващи данни, разпространени от лабораториите на “Пфайзер”. Компанията твърди, че в трета фаза на клинични изпитвания нейна експериментална комбинация от антибиотици е ефективна при лечението на смъртоносни инфекции, причинени от устойчиви на лекарства бактерии.

Сравнявани са експерименталната комбинация от два антибиотика азтреонам-авибактам (ATM-AVI) с микс от два по-стари антибиотика за лечение на усложнени инфекции и вътреболнични пневмонии. Компанията каза, че данните от проучванията показват, че ATM-AVI е ефективна и се понася добре при лечение на инфекции, причинени от грам-отрицателни бактерии, включително мултирезистентни патогени, произвеждащи метало-бета-лактамаза с ограничени или нулеви възможности за лечение.

Антимикробната резистентност може да засегне всеки човек и на който и да е етап от живота му.

Всеки път, когато за лечение се използват антибиотици, те могат да допринесат за антимикробна резистентност. Това е така, защото нарастването на антимикробната резистентност се задвижва от комбинация от микроби, третирани с антибиотици, разпространението на тези микроби и техните механизми да се приспособяват и да оцеляват въпреки атакуващите ги медикаменти. Когато се предписват антибиотици, ползите обикновено надвишават рисковете от антимикробна резистентност. Обаче често антибиотици се използват ненужно или в много малки или прекалено високи дози или пък с неправилна продължителност, което компрометира този важен клас лекарства.

България е сред държавите, които докладват за увеличаваща се антибиотична резистентност и трендът се задълбочи по време на пандемията - поради самолечение от страх или за презастраховка от лекарите особено в първата година на тежки инфекции и несигурност за терапиите. Резистентност могат да изградят всички видове бактерии поради мутация в клетката, която помага на коя да е бактерия да преживее неблагоприятните условия. Моделът се предава в потомството, а чрез различни механизми може да се прехвърли и между неродствени бактерии - полирезистентност.

Теоретично сред рисковите фактори за заразяване с резистентни бактерии са болничен престой над 5 дни, отслабена имунна система и често повтарящи се инфекции, повторно лечение в последните 90 дни с антибиотици.