За сравнение - пациентите в Германия получават достъп до високоефективни нови медикаменти средно за 133 дни

Въпреки впечатляващия тласък на иновации в лечението на тежки заболявания, те дълго остават недостъпни за хиляди българи, за които досегашното лечение е незадоволително или изобщо липсва. Страната ни е в опашката по забавяне.
В България процедурата отнема 764 дни от момента на издаване на европейското разрешение за употреба до реалния достъп за нуждаещите се хора в страната ни, или повече от 2 години. За сравнение в Германия същият процес трае 133 дни. Това съобщи по време на семинар за иновативните терапии Деян Денев, изпълнителен директор на Асоциацията на научноизследователските фармацевтични производители (ARPharM). Деян Денев

Деян Денев

Новите медикаменти влизат бързо в клиничната практика и на другите държави в Северна и Западна Европа. Там най-голямото изчакване е 350 дни. В Южна и Източна Европа дори най-бързото решение за реимбурсиране отнема почти двойно по-продължителен период - 600 дни.
Достъпът до лечение с пълната гама от възможности е сред най-очевидните примери за пациентските неравенства неравенството пациентското неравенство то в неравенства в Европа. Различията в тази връзка са в две посоки - по отношение на списъка на наличните лекарства в един и същи момент в отделните държави, и като продължителност на вземане на решение за реимбурсация.
В следващите 5 г. се очаква да получат разрешение нови терапии за лечение на рак, както и на нелечими към момента генетични и неврологични болести.
Достъпността зависи не само от цената на даден продукт или услуга, но и от наличния бюджет и от това кой плаща.
В отделните държави варират причините за бавенето дадена иновативна терапия да стане безплатна за пациента. Европейската федерация на фармацевтичните индустрии и асоциации (EFPIA) откроява поне 10 фактора. За България например като основна спънка се сочи регламентът за включване в реимбурсация само веднъж годишно. Друг фактор е, че поради начинът на формиране на цената компаниите може да губят интерес поради невъзможност за възвръщане на инвестицията в разумни срокове. Най-често обаче причините са по-комплексни и страните срещат трудности в преодоляването им поединично. EFPIA предлага създаване на алгоритъм, който отразява по-ефективно връзката между ползата от нова терапия и възможностите за поемането ѝ от публичните фондове за здраве.
В крайна сметка обаче инвестициите в скъпо ново лечение може да са и икономически по-изгодни, когато намаляват усложненията, отменят многократните повторения на терапиите, предотвратяват отпадането от пазара на труда и т.н. Двама от всеки трима пациенти, диагностицирани с рак, вече преживяват поне 5 години, а броят на пациентите, завърнали се на работа след диагнозата, е нараснал със 75 на сто. Доц. Желязко Арабаджиев
Доц. Желязко Арабаджиев

Например онколекарства като таргетните терапии и имунотерапиите, които навлизат в последните 15-20 г. „променят играта“ и удължават живота сравнимо с хронично заболяване. В последните години онколозите разполагат с над 20 иновативни терапии за солидни тумори и рак на кръвта, разказа доц. Желязко Арабаджиев, началник на отделението по клинична онкология към „Аджибадем Сити Клиник Болница „Токуда“ и член на експертния блок към Мисията за рака към Европейската комисия. Вече навлиза и нов клас имунотерапия, т.нар. байт технологии, които не позволяват на туморната клетка да зашемети имунната и по този начин я прави по-лесна мишена. Иновациите в диагностиката дават възможност предварително да се прецени дали дадена терапия ще е ефикасна при конкретен пациент. Проф. Албена Тодорова
Проф. Албена Тодорова

В следващите 5 г. се очаква да получат разрешение нови терапии за лечение на рак, както и на генетични и неврологични болести.
Проф. Албена Тодорова от лаборатория „Геника“ съобщи, че скоро ще бъдат одобрени нови генни терапии за заболяването на кръвта хемофилия и за мускулна дистрофия тип Дюшен.
Невролозите очакват с големи надежди и нови терапии за алцхаймер – заболяване, което до момента може само да бъде донякъде забавено, и то, когато е открито в много ранен стадий. Дементоложката доц. Шима Мехрабиан от Александровска болница обясни, че 20-25 г. преди тежкото когнитивно влошаване може да се открият биомаркери за стартирало заболяване. Това би подобрило рязко прогнозата. Към момента най-чувствителният метод за доказване на суперфините промени, които говорят за алцхаймер, не се използва в България поради липса на циклотрон. Доставянето на нужния конкретен вид радиоактивни изотопи теоретично би било възможно само със самолет поради бързия полуразпад на материала, а това многократно оскъпява изследването. Доц. Шима Мехрабиан
Доц. Шима Мехрабиан
Дементолозите обаче са обнадеждени от вече прилаганите в САЩ нови тестове за диагностика на болестта на Алцхаймер въз основа на анализ, за който е нужно само минимално количество кръв.
Диагностиката на редките заболявания е едно от големите предизвикателства пред медицината – в някои случаи установяването на такова заболяване може да отнеме и над 30 г., съобщи проф. Румен Стефанов, председател на Комисията по редки болести към Министерството на здравеопазването. Наблюденията му показват, че за много от редките болести клинични пътеки липсват, а където ги има, са недофинансирани. Протоколите за терапиите пък превръщат пациентите в куриери.