Вирус, проектиран да се насочва към злокачествени глиоми, които са особено агресивни мозъчни тумори, може да удължи преживяемостта според проучване, публикувано в сп. “Лансет”. Засега оптимизмът е от данни от фаза 1 на клинично проучване, предстоят още много проверки дали терапията ще е безопасна и ефективна.

Глиобластомът е имуносупресивен смъртоносен тумор. Преживяемостта с този вид рак е много ниска и на всяка терапия се гледа с надежда -  само 1 от 4-ма са живи 2 г. след поставянето на диагнозата.

Вирусите, генно модифицирани да се борят с рак, се наричат онколитични. “Пипнатите” вируси са горещо изследователско направление в лечението на глиоми. Новият е проектиран да се насочва, заразява и репликира (копира) в глиомните клетки, като щади нормалните тъкани.

В последните 5 г. се работи усилено за създаване на онколитични вируси, кодиращи имуномодулираща трансгенна терапия на глиоми.