От днес започва разпределението на случаен принцип на заявленията за освидетелстване от Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК). Това каза пред БТА Ани Александрова, директор на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК). Системата има готовност за работа, увери тя. По думите ѝ въвеждането на принципа за случайно разпределение е допълнителна разработка към вече съществуващата електронна система за подаване на заявления и няма причина да не продължи да работи нормално. Случайното разпределение предвижда заявлението да бъде разпределено в комисия, в която има възможно най-ранна дата и час за разглеждането му, каза още тя.

На 7 февруари 2024 г. Министерският съвет прие Постановление за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи. Чрез равномерното разпределение на процедурите по освидетелстване в страната за разглеждане от ТЕЛК на случаен принцип се очаква да бъде постигната прозрачност, безпристрастност и бързина. С промяната на правилника се очаква да бъде съкратен срокът за произнасяне на териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) при оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане.

Предвижда се ТЕЛК да бъдат сформирани във всички държавни и общински болници, както и в комплексните онкологични центрове, с изключение на Медицинския институт на МВР, Военномедицинска академия, Национална многопрофилна транспортна болница „Цар Борис Трети".

В болниците, които са университетски и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, ще трябва да се създадат най-малко две ТЕЛК. Дава се възможност също така ТЕЛК да се откриват и в други държавни и общински болници, в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания.

Според промените в правилника общият срок за обжалване от всички заинтересовани страни е 14 дни. При обжалване на решението на ТЕЛК, НЕЛК ще може да го отменя и връща за нова експертиза само веднъж, след което ще бъде задължена да се произнесе с решение. До сега възможността за връщане на експертизата от НЕЛК към ТЕЛК беше неограничена.

Решенията се издават и само по документи, като преглед ще се извършва в ограничен брой случаи при определени обстоятелства.

Когато са налице няколко увреждания, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като към най-високия процент по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане и ако той не е 100 на сто, се прибавят 20 на сто от сбора на процентите на останалите съпътстващи увреждания. В случай на определена 100 на сто трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане по съответната отправна точка на най-тежкото (водещото) увреждане съпътстващите увреждания не се добавят в оценката, но се изписват в мотивната част на експертното решение заедно със съответната отправна точка и процент.