Извършени са доставки на нискомолекулярни хепарини, които се използват от бременни, казаха пред БТА от Министерството на здравеопазването. Предстоят и нови доставки.

Представителят за България на притежателя на разрешенията за употреба на единия от хепарините е уведомил Министерството на здравеопазването и Изпълнителната агенция по лекарствата, че от 18 януари 2023 г. са възстановени продажбите на територията на страната. Към настоящия момент има налични количества в складовете на притежателя на разрешението за употреба и на търговци на едро в страната.

Представителят на притежателя на разрешението за употреба на другия хепарин е уведомил Изпълнителната агенция по лекарствата, че до 6 февруари 2023 г. ще се осъществи поредната планирана доставка от лекарствените продукти на територията на страната, а към момента има налични количества в собствения му склад и в складовете на търговци на едро, посочиха от Министерството на здравеопазването.