За кадровото обезпечаване на болниците извън
столицата трябва реформиране на системата

Търновската болница разполага с най-ценното:
човешки потенциал и добра материална база

- Доц. Горнев, вие сте сред най-авторитетните коремни хирурзи в България и вече над 30 години оперирате в София. Как решихте да се включите и в екипа на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”?

- Професионалната ми кариера в голяма степен е свързана с две болници: Първа градска в София и университетската “Лозенец”.

Така се случи, че хирургичният ми път до този момент е извървян поравно в тези две институции, към които съм изключително лоялен и признателен към колегите ми там.

Имах хирургичното щастие да се уча от най-добрите и да работя с невероятни хора

Във връзка с трансплантационната дейност съм посещавал почти всички окръжни болници и бях впечатлен от организацията на дейността в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” във Велико Търново. Ето защо, когато получих покана от директора на болницата д-р Красимир Попов, я приех.

Мисля, всички ще се съгласим, че за качественото здравеопазване в цялата страна има още много работа да се свърши, а на места дори не е започнала.

Болниците с преобладаващо държавно участие често са изправени пред огромни предизвикателства, включително финансови, осъществяват дейността си в изключително трудни условия, невинаги могат да осигурят необходимото оборудване за качествени здравни услуги, както и достойно заплащане на лекарския труд.

Проблемите с кадровото обезпечаване са сериозни особено извън София. Те не са за подценяване и за решаването им е нужно реформиране на системата.
Когато мога да съм в полза на пациентите, да не се налага те да пътуват до София, когато има условията и екип професионалисти за извършване на операции на място, както е в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”,

много се радвам, че получих поканата и вече активно мога да практикувам и оперирам във Велико Търново

- Какъв е вашият ангажимент към великотърновската болница? С вашето идване какви нови дейности ще бъдат въведени?

- Моят ангажимент е свързан с извършване на прегледи, консултантска дейност, хирургични интервенции и проследяване на пациенти.

Стремежът ни заедно с ръководството и екипа на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” ще бъде насочен към въвеждане на всички иновативни хирургични дейности, които аз и моят екип извършваме рутинно в София.

Всичко това е възможно да се случи и то вече се случва. Вярвам, че нововъведените хирургични дейности ще облекчат пациентите да не се налага да търсят медицинска помощ извън района, в който живеят.

В условията на все по-изострящата се конкуренция между държавните и частни болници те ще допринесат и в изпълнението на договореностите на болницата със здравноосигурителната каса.

- Повечето пациенти желаят да бъдат оперирани по лапароскопски метод, а вие сте водещ лапароскопист от болница “Лозенец”. Бихте ли разказали какви са плюсовете на този вид операция?

- Миниинвазивната хирургия е вече широко застъпена и моята цел ще бъде нейните възможности да бъдат използвани максимално.

Плюсовете на лапароскопската хирургия са безспорни и са свързани с прецизен достъп и извършване на оперативните интервенции с минимална увреда на тъканите, което е предпоставка за бързо възстановяване и връщане към нормален живот на пациентите.

Популярни като безкръвни, макар това определение да не е съвсем точно, тези техники позволяват да се извършват и много сложни хирургични интервенции, включително при злокачествени заболявания.

Това трябва да се случва при спазването на всички онкологични принципи с цел постигане на добри резултати, включително и качество на живот след операция, което никога не трябва да се подценява при избора на лечение. Не трябва да се забравя, че независимо от това дали операцията се извършва по класически (отворен), или лапароскопски (миниинвазивен) начин, се изисква еднаква

прецизност, отговорност и последователност на хирургичните действия,

за да се постигне най-доброто за пациента. При всяка хирургична дейност съществуват рискове и възможни усложнения, които трябва да се имат предвид, но екипът в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” е на високо ниво и вярвам, че все повече пациенти ще получават адекватни, навременни и качествени медицински грижи.

- Какви оперативни интервенции могат да си направят при вас жителите на Велико Търново?

- Въз основа на широкообхватния ми хирургичен опит бих могъл да бъда полезен на пациентите в региона при оперативни интервенции на хернии на коремната стена по всички съвременни методи, злокачествени образувания на храносмилателната система - стомах, панкреас, дебело черво, право черво, жлъчно-чернодробна хирургия, както и доброкачествени и злокачествени образувания на гърда, хемороидална болест и заболявания на перианалното пространство.

Изборът на оперативен метод и обемът на операцията винаги трябва да са съобразени със съответния стадий на заболяването и с всеки един пациент индивидуално, съобразно неговата възраст и придружаващи заболявания.

С всеки пациент трябва да се говори и той да бъде информиран и съпричастен към своето лечение в зависимост от нивото на здравна култура. Хубавата новина е, че здравната култура на българските граждани се повишава.

- Как и кога могат да се консултират с вас?

- Още на 6 декември ще преглеждам в ДКЦ на областната болница, а пациентите трябва да са със записан час.

Консултациите се записват и се извършват там. Всички прегледи във Велико Търново ще се обявяват своевременно, за да имат време пациентите да се запишат. Разбира се, не съм отказвал никога консултации и по телефон или чрез имейл, когато пациентите нямат друга възможност.

- Вие сте един от емблематичните преподаватели по хирургия към Медицинския факултет на СУ “Св. Климент Охридски”. Бъдещи специализанти по обща и коремна хирургия в МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов” могат ли да се учат от вас?

- Това е една от основните отговорности, които поемам на драго сърце и се радвам да бъда част от бъдещето на хирургията, което принадлежи на младите. Ако успея

да предам опита си на специализантите по хирургия във Велико Търново,

това ще бъде най-доброто, което бих могъл да дам от себе си.

- Как намирате условията и възможностите за високоспециализирани интервенции в търновската болница?

- Търновската болница разполага с най-ценното: човешки потенциал и добра материална база. Това е една добра основа за надграждане. Предстои ни упорита работа и съм убеден, че резултатите ще бъдат в полза на гражданите на Велико Търново.

- Пациентите ще заплащат ли нещо допълнително, когато ги оперирате?

- В договорните ми отношения с болницата не се предвиждат никакви допълнителни финансови тежести за пациентите. Нещо повече - пациентите биха си спестили сериозни разходи, ако се доверят на екипа на МОБАЛ “Д-р Стефан Черкезов”.

Визитка

Доц. д-р Радосвет Горнев е завършил Медицинския университет в София през 1990 г., придобива специалност обща хирургия през 1996 г.

Последователно специализира във водещи клиники на “Александровска” и ВМА в областта на жлъчно-чернодробна и панкреатична хирургия, хирургия на панкреас, колоректална хирургия, лапароскопска хирургия.

Член е на лигата “Лекарите, на които вярваме” на вестник “24 часа”, през 2017-а е обявен за “Лекар на годината”.