Контрол над артериалното налягане, контрол над кръвната захар, контрол на липиден профил, спиране на тютюнопушенето и алкохола, контрол на телесното тегло. Това са основните съвети, които дава на пациентите д-р Евгени Недялков, началник на отделението по неврология в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" Велико Търново. Управляваното от него отделение отскоро е в новия корпус на болницата и разполага с 10 интензивни легла в отделна зала. Те са съобразени със съвременния стандарт - с кислород и вакуум, монитори, перфузори, както и 10 легла с всички необходими удобства. Налични са 20 общи неврологични легла, разпределени в 4 стаи по 3 легна и 4 стаи по две легла, с отделен санитарен възел и климатизация. Неврологичното отделение в търновската областна болница

Неврологичното отделение в търновската областна болница

"Всички нови методи са достъпни, включително интравенозна тромболиза. Болницата разполага с магнитен резонанс, съвременен скенер, лаборатория, в която могат да се направят всички необходими изследвания", обяснява д-р Недялков. По думите му в отделението се извършват високоспециализирани медицински дейности – електромиография и доплерова сонография, в специално обособен за целта кабинет.

Освен условията и съвременната апаратура, още по-важни са и специалистите. В отделението работят 28 души персонал - 8 лекари, от които 6 са с придобита специалиалност по нервни болести. Има трима специалисти със сертификат за провеждане на доплерова сонография. Двама са със сертификат за електромиография.