Дълговете на държавните болници към 30 септември 2021 г. са 558 млн. лв., от които просрочените са 103 млн. лв., каза министърът на здравеопазването Асена Сербезова по време на парламентарния контрол.
Към 31 декември 2011 г. общо дълговете на държавните болници са били 264 млн. лв., а десет години по-късно увеличението на дълговете е 130 процента, посочи министър Сербезова, цитрана от БТА. Задълженията на общинските болници към 31 декември 2011 г. са били 61 млн. лв., а след десетгодишен период са достигнали 179 млн. лв., което е 193%. Просрочените задължения намаляват, отчете министър Сербезова.
Към 31 декември 2011 г. дълговете на болницата "Пирогов" са били 12 млн. лв., като лечебното заведение не е имало просрочени задължения. Сега дълговете на "Пирогов" са 56 млн.лв., а просрочените задължения са 9 млн. лв., добави министър Сербезова.
Александровската болница към 31 декември 2011 г. е имала 9 млн. лв. дългове, а десет години по-късно те са 56 млн. лв. Просрочените задължения на болницата през 2011 г. са били 1 млн. лв., а десет години по-късно те са 9 млн. лв.
Има и обективни фактори за увеличаването на задълженията на болниците, и Министерството на здравеопазването търси вариант за преодоляване на общата задлъжнялост, увери министър Сербезова.