Сутрин, събуждайки се, се протегнете в леглото 1-2 минути, за да се разсъните и да освежите добре мускулите си. От това малко удоволствие ще имате и голяма полза - винаги ще се чувствате млад, бодър и здрав.

След протягането се съблечете голи, за да си направите светлинно-въздушна баня, за значението на която говорихме вече. Тук ще добавим още, че от голяма полза ще бъде за всекиго, когато има възможност, през лятото да прекара някъде в гора, да не се бави, да се съблече, така че въздухът и светлината непосредствено да действат на кожата.

Всекидневната светлинно-въздушна баня особено ако е съчетана и със сух четков масаж, е отличен способ за успокоение на нервите. Не само сутрин заради упражненията, но по всяко време на деня не е зле да се съблечете голи и да се разхождате на въздух. Особено е полезно това, ако се чувствате възбудени и неспокойни.

През време на гимнастиката е необходимо помещението да има нужната температура. Почне ли да ви става студено, усетите ли тръпки, веднага правете по-усилени движения или прибягвайте до едно още по-добро средство - обтриване на кожата с груба кърпа или пък сух четков масаж с мека четка, докато се стоплите. Светлинно-въздушната баня успокоява нервната система, усилва циркулацията на кръвта по пътя на възприемането на безбройните въздушни и светлинни вълни.

Обикновено се започва с дихателни упражнения или с общите упражнения, които са дадени по-долу. Всекидневните упражнения представляват извор на мускулна сила, но изискват участието и на волята. Да правите гимнастика, значи да упражнявате не само тялото, но и волята си.

Правилните всекидневни упражнения развиват и укрепват мускулите, затягат връзките и ставите, усилват дишането и кръвообращението, подобряват работата на сърцето. Най-важното е, че повдигат чувството на самоувереност. Колко приятно и хубаво е в момент на морален гнет да възвърнем липсващата ни самоувереност и не обръщайки внимание на моментното лошо настроение, да почнем изпълнението на гимнастическата си програма. За упражнение на самоувереността, за отстраняване на нервно-психичните разстройства нежната въздушна гимнастика не би била достатъчна. В такъв случай се прилага волята посредством гимнастическите упражнения за отстраняване на нервните признаци.

Успехът в живота, успехът в работата повишават чувството ни на самоувереност. Изпълненото с преданост телесно упражнение може с право да се смята като успех в живота.

Затова при всяко упражнение вие трябва не само колкото се може по-силно да напрегнете мускулите си с усилието на волята, но при всяко движение да насочите главното си внимание към този мускул, който именно произвежда даденото действие, и да мислите, като че ли вие всъщност искате да извършите една извънредно трудна работа. Така при сгъване на ръката вашето внимание е насочено към главния свивателен мускул на предлакътницата, при разгъването - към главния разгъвателен мускул.

Важно е да се знае, че само задължителното и точно изпълнение на движенията, техният порядък и брой могат да гарантират успеха. Никакви размествания или изменения не са допустими. Броят на упражненията е указан като максимален. Към тях пристъпвайте постепенно, като в никакъв случай не трябва да се прави движение, задържайки дишането. Това влече след себе си до сериозни усложнения и свежда цялата работа към нула.