Невролозите от най-голямата спешна болница у нас “Пирогов” и многопрофилната “Света Анна” получиха най-престижната европейска награда за лечение на исхемичен мозъчен инсулт. 

“Пирогов” достигна диамантен статут за лечение на пациентите с инсулти, което е и най-високото отличие за последното тримесечие на 2023 година, съобщиха от лечебното заведение.

По данните от ежегодния анализ на “Индекс на болниците” спешната болница е водещо лечебно заведение в страната по специфично лекувани пациенти и заема първо място по извършено интервенционално лечение на остър исхемичен мозъчен инсулт.

Грижата за пациентите се оценява чрез количествени и качествени показатели. Най-стриктно е вниманието към процента на пациентите, лекувани специфично – с интравенозна тромболиза или тромбектомия, времето “врата до игла”, тоест времето, за което се обработва пациентът от влизането в болницата до започване на лечението, назначена терапия за вторична профилактика и уточнена причина за инцидента. На всяко тримесечие данните се попълват и следят в регистъра RES-Q по програмата Angels на Европейската организация по инсулти.

С четири Диамантени награди за 2023г., по една за всеки триместър и първия Диамантен статус за цяла отчетна година в България е отличен екипът на неврологичната клиника в УМБАЛ “Света Анна”.

  • Движете се повече, хранете се здравословно, проследявайте кръвното си налягане, посещавайте лекаря си, съветва началникът на Клиниката по неврология на УМБАЛСМ “Пирогов”
  • Тенденцията в света е да се оформят строук центрове, в които се работи добре и по всички стандарти, 

- Доц. Димитрова, болница “Пирогов” получи най-престижната награда за лечение на инсулти в Европа. Какво стои зад нея?

- Наградите на ESO Angels се присъждат всяко тримесечие при покрити качествени стандарти в лечението на пациентите с инсулти. “Пирогов” се включи активно в болниците от инициативата Angels след края на ковид пандемията, но и преди това бяхме поставили основите за провеждане на специфично лечение в лечебното заведение - обучен екип невролози и създаден екип неврохирурзи, сертифицирани за провеждане на тромбектомия.

След започване на активната работа с попълване на регистъра за инсулти непрекъснато анализирахме данните и правихме месец след месец промени във вътреболничната организация, за да достигнем стандартите за качество във времето от пристигане на пациента до започване на лечението.

Сега тези усилия могат да се обобщят в две-три изречения, но всъщност е огромен труд на почти всички структури в болницата, на колеги от различни специалности и включва провеждане на множество вътреболнични обучения, срещи и обсъждания на промените с колегите. Лечението на един пациент с инсулт е като отборна игра и ние постигнахме някакви резултати, защото не само невролозите, а и колегите от другите специалности в болницата приеха работата за своя кауза.

- Кои са основните проблеми при лечението на пациенти с инсулт?

- Сред основните проблеми е информираността на обществото за заболяването. Почти ежедневно имаме пациенти, които получават симптоми на инсулт и не търсят веднага спешна неврологична помощ, пристигат в болнично заведение, след като са минали часовете, в които може да се лекува съвременно инсултът, 4,5 часа за тромболиза и 6 часа за тромбектомия. Разбира се, провеждат се разяснителни кампании и нашата институция, и други колеги, невролози, в различни формати обясняват симптомите на инсулта и какви са правилните стъпки, но, изглежда, има какво да се желае в тази посока.

- На какво ниво е България по отношение на лечението спрямо другите европейски държави?

- Що се отнася до създаване на гайдлайни и препоръки, по които да работим и всички невролози да следват,

не отстъпваме на световните стандарти

Нашият национален консенсус, изготвен от Българското дружество по неврология, се обновява в съответствие с новостите.

Има европейски страни, които вече имат абсолютно създадена и завършена логистично мрежа за лечение на инсулти, с обособени, така наречените строук центрове. Те вече са натрупали много опит и с транспорта на пациенти по въздух и с телемедицина и като цяло са страните, от които можем да почерпим опит. Такива са Германия, Франция, Швеция. В България вече сме положили основи за такава организация, като следващият етап е да се доизгради мрежата от центрове по Европейския план за възстановяване и устойчивост. Има експертна група, която работи за създаване на критерии за тези центрове.

- На какво се дължи челното ни място по смъртност от инсулти в света?

- Причината е предимно в несъвършенствата по отношение на превенцията и лечението на рисковите фактори за инсулти.

- Защо се прилагат малък брой тромболиза и тромбектомия, които са съвременното лечение?

- Аз бих предложила да гледаме по-скоро тенденцията, а не толкова проценти и абсолютни стойности, защото големите промени неминуемо изискват време. А тенденцията е да се оформят центрове, в които се работи добре и по всички стандарти. Увеличава се и броят на болниците в по-малки населени места, в които се прави тромболиза, всяка година се появяват в статистиката с тромболизи нови места. Инициативата Angels има локален координатор за България, както е във всички страни, в които се усъвършенства лечението на инсулти, и този координатор помага с обучение и с насоки, където е нужно.

- Какво трябва да се промени в тази посока?

- Най-добрата мотивация за нас, лекарите, е да се види резултатът от приложеното лечение. Когато дойде пациент, който не може да движи крайниците си и видиш как пред очите ти се възстановява, няма как да не си мотивиран да лекуваш пациентите по този начин. Но проблемът съвсем не се корени в мотивацията на невролозите да правят тромболизи, а по-скоро в

цялостната липса на кадри в сектора здравеопазване

Създаването на организация за такова лечение-образна диагностика, лаборатория, невролог 24/7, невинаги е лесно и фактът, че се случва, понякога се крепи просто на ентусиазма и желанието на колегите да направят най-доброто за пациентите си.

- Какви съвети давате за превенция срещу заболяването?

- Невролозите и кардиолозите непрекъснато говорим за рисковите фактори за сърдечносъдови заболявания и сигурно вече ставаме досадни с темите за тютюнопушене, холестерол, високо кръвно налягане. Краткото обобщение може да бъде “Движете се повече, хранете се здравословно, проследявайте кръвното си налягане, посещавайте лекуващия си лекар за профилактични изследвания!”

Извън превенцията, но ключово, като отново се връщаме на темата за информираността за заболяването: Ако забележите при вас или ваш близък изкривяване на устен ъгъл, слабост на ръка и/или крак, нарушения на говора, потърсете веднага спешна неврологична помощ, важно е!