НЗОК, съвместно с екипите на „Информационно обслужване", стартира нов процес за представяне на информация, свързана с дейността ѝ - „Интерактивна карта на България с данни за договорени и извършени дейности по области".

Картата, която беше реализирана в изключително кратки срокове, ще бъде достъпна чрез уеб-портала на институцията и ще осигури по-лесен достъп до най-интересните за потребителите теми по нов интерактивен начин.

Интерактивната карта ще бъде постепенно надграждана, като в началото ще стартира с броя договори на НЗОК с изпълнители и брой легла по области, за които е сключен договор с изпълнителите на медицинска помощ, съобщиха от пресцентъра на Касата.

Към настоящия момент се извършва обобщаване и анализ на най-често задаваните въпроси към НЗОК, включително и по Закона за достъп до обществена информация. Информацията ще бъде подготвена, обработена и публикувана в новата карта.

Публикуваните данни ще бъдат в помощ на всички заинтересовани страни във връзка с най-често разискваните теми и се очаква да облекчат достъпа до информация от обществено значение, която е в компетенцията на НЗОК.

Интерактивно предоставената информация ще бъде достъпна и във формат, позволяващ машинна обработка, което ще отговори на нуждите на заинтересованите от последващото ѝ обработване и използване.

Предстои всички публикувани данни да бъдат достъпни и на английската версия на сайта.