Възможността за трансплантация на стволови клетки дава лъч надежда на пациенти, които се борят с животозастрашаващи заболявания. И докато научните изследвания продължават да разкриват потенциала на този вид лечение, болница AcibademAtakentв Турция е сред пионерите, прилагащи напреднали процедури за костно-мозъчна трансплантация. Онкохематолозите проф. Сами Карти и д-р Ант Узай отговарят на някои от най-често задаваните въпроси за тази процедура.

Какво представлява трансплантацията на костен мозък?

Костният мозък или гъбестото вещество във вътрешността на костите е богат източник на стволови клетки. Стволовите клетки имат изключителната способност да се развиват в различни видове кръвни клетки. Трансплантацията на костен мозък, известна също като трансплантация на стволови клетки, представлява трансфериране на здрави стволови клетки на пациент, чийто собствен костен мозък не функционира добре.

Има ли разлика между трансплантация на костен мозък и стволови клетки?

Целта и на двете процедури е да се извлекат и да се влеят на пациента здрави кръвотворни стволови клетки. Наименованието на процедурата обаче може да варира в зависимост от източника на стволовите клетки. Те могат да се извлекат от костен мозък или от кръвта (периферна кръв или кръв от пъпна връв).

Какви са видовете костно-мозъчни трансплантации?

Има два основни вида костно-мозъчни трансплантации:

Автоложна трансплантация: При тази процедура се извличат собствени стволови клетки на пациента, преди да се подложи на високодозова химиотерапия за елиминиране на раковите клетки. След това събраните стволови клетки се въвеждат отново в тялото на пациента, за да подпомогнат възстановяването на имунната му система и производството на кръвни клетки.

Алогенна трансплантация: Този тип трансплантация използва стволови клетки от съвместим донор, обикновено брат, сестра или доброволец. Здравите стволови клетки на донора помагат на реципиента да се пребори с болестта и да възстанови имунната си система.

Кога се прилага костно-мозъчна трансплантация?

Трансплантацията на костен мозък е животоспасяваща възможност за лечение на различни състояния, включително левкемия, лимфоми, апластична анемия, миелодиспластични синдроми, някои наследствени заболявания на кръвта.

Болезнена ли е процедурата?

Въпреки че извличането на костен мозък или стволови клетки може да причини известна болка, ние използваме анестезия, за да се справим с дискомфорта, споделят специалистите от Acibadem. Нашият медицински екип е добре обучен, за да гарантира, че се чувствате възможно най-комфортно по време на процедурата, допълват те.

Какви са рисковете при трансплантация на костен мозък?

Както всяка сериозна медицинска процедура, трансплантацията на костен мозък носи рискове, включително инфекция, кървене, реакция на присадката срещу приемника (при алогенни трансплантации), органна дисфункция и смърт. Реакция на присадката срещу приемника възниква, когато донорнските клетки разпознават клетките на пациента като чужди и започват да ги атакуват. Това е сложен клиничен синдром с органна дисфункция в резултат на тежка имунологична реакция.

С опитен медицински екип, тези рискове са контролируеми в голяма степен.

Какви са факторите за успех?

Успеваемостта при трансплантацията на костен мозък зависи от няколко фактора, включително:

Възрастта на пациента и общото му здравословно състояние: Въпреки че автоложни трансплантации могат да се извършват на пациенти до 70 или дори 75-годишна възраст в някои случаи, успеваемостта при по-младите пациенти обикновено е по-висока. Общото здраве и наличието на други заболявания също играят роля.

Стадият на заболяването: Трансплантацията на костен мозък е най-ефективна, когато заболяването е под контрол.

Съвместимост на донора (при алогенни трансплантации):Добрата съвместимост между стволовите клетки на донора и реципиента е от решаващо значение за успешната трансплантация.

Опита на медицинския екип:Експертизата и опитът на трансплантационния екип оказват значително влияние върху резултата.

Опит и експертиза в болница Acibadem Atakent

Acıbadem Healthcare Group разполага с центрове за трансплантация на костен мозък в Турция, предоставящи на пациентите достъп до най-новите достижения в тази област. Центърът за трансплантация на костен мозък на болница Acibadem Atakent има екип от висококвалифицирани хематолози, медицински онколози и други специалисти. Тези експерти, включително проф. Сами Карти и д-р Ант Узай, работят съвместно, за да предоставят на всеки пациент персонализиран план за лечение и да гарантират възможно най-добрите резултати. Освен това, обработката на извлечените клетки се извършва в лабораториите на Acıbadem Labcell в Турция, която има cGMP сертификат за акредитация. Болницата разполага с най-съвременни технологии и прилага стриктни протоколи, за да гарантира безопасността на пациентите и оптимални резултати.

За допълнителна информация и консултация:

Тел. 02 851 1228

https://acibadem.bg

www.facebook.com/AcibademHospitalsGroupBulgaria