Почти 50% от мъжете и жените пушат, употребяват алкохол, затлъстели са, а мръсният въздух е следващата капка отрова, която води до там да се развият онкологични и сърдечносъдови заболявания. Това коментира доц. Михаил Околийски, зам.-министър на здравеопазването по време на представянето на експертните доклади "Промоция на здравето", "Превенция на заболяванията" и "Ролята на националните здравни политики" в БТА.
Докладите ще предоставят научни данни и доказателства за въздействието на замърсяването на въздуха върху здравето и разглеждат добри практики в стратегиите и подходите за промоция на здравето и превенция на заболяванията. Аналитичният подход дава възможност за формиране на научнообосновани изводи и препоръки за по-ефективно справяне с проблемите в областта на общественото здраве и околната среда.
„Бил съм свидетел как препоръките не са намирали разбиране сред политиците", каза Околийски.
Промяната на климата добринася за замърсяването на въздуха, не може да бъде лесно контролирана, но трябва всички държави да се обединят и да положат усилия. Нищо не е случайно, предмет на човешка дейност е, каза той.
Според Околийски има нужда от политика, базирана на доказателства, а в България няма.
По думите му всички трябва да се обединят, за да се инвестира в здравето. „Надявам се да обърнем тренда и да се спасим като нация", каза той.