Хипотезата е, че двете заболявания споделят общи рискови фактори

Всяка трета жена и всеки пети мъж във възрастта над 50 щяха да си окачат на видно място надпис “Чупливо!”, ако можеха да видят рехавата структура на костите си. Такава надупчена от въздушни пространства кост е основна причина за счупвания. Наричат се остеопоротични фрактури по името на заболяването на рехавите кости - остеопораза.

Надписът за чупливост е повече от уместен. На всеки 3 секунди по един човек в света чупи крак, ръка, прешлен или бедро поради остеопороза. В късните години това може да завърши фатално поради усложнения, най-често свързани с обездвижването след оперативно лечение.

И за да е още по-мрачна прогнозата, изследователи от екипа по епидемиология на IQVIA – анализаторска компания за научни данни в здравеопазването, базирана във Франкфурт, Германия, съобщи за връзка между остеопорозата и деменцията. Техните открития са публикувани в Journal of Alzheimer’s Disease на базата на данните за близо 60 хиляди души в две равностойни групи - хора с остеопороза и “контроли” с нормално плътни за възрастта им кости. Изданието е международно мултидисциплинарно списание с отворен достъп за произхода, патогенезата, генетиката, лечениетона болестта на Алцхаймер. Тежест на заключенията на изследователите дават не само огромният брой участници, но и продължителността на наблюдението. Доброволците били проследени по здравословно състояние до 20 години.

Дори след като данните били тълкувани с утежняващи фактори като възрастта, пола, други съпътстващи медицински състояния, които са имали, и лекарствата, които са приемали, сред хората с крехки кости имало и повече участници с крехки когнитивни възможности.

“Деменция” е общ термин за нарушена способност за запомняне, разумна речева практика, логическо мислене или вземане на решения - състояние, което пречи на извършването на ежедневни дейности. Болестта на Алцхаймер е най-често срещаният тип деменция и в същото време най-разрушителна за човешката личност. Тези хора са безпомощни, дезориентирани, лишени от възприятие за себе си и близките си.

Анализаторите събират анонимна информация за предписани лекарства, диагнози и основни медицински и демографски данни, получени директно от компютърните системи от общопрактикуващи лекари. До края на проучването франкфуртският екип открива, че 20,5% от жените с остеопороза и 16,4% от контролите са били диагностицирани с деменция, болестно влошени когнитивни способности. При мъжете е открита деменция при 22% от тези с остеопороза и 14,9% от мъжете без остеопороза. Това се равнява на увеличаване с 1,2 на риска от деменция при жените и с 1,3 при мъжете. Положителна връзка между остеопорозата и деменцията не трябва да се тълкува като твърдение, че крехките кости с рехава структура причиняват загуба на умствени възможности. Четене с разбиране на данните дава информация при каква част от изследваните в двете групи се откриват паралелно и остеопороза, и деменция.

Но как тогава да се обясни увеличеният брой ментални неблагополучия при хората с чупливи кости?

Връзката между остеопорозата и деменцията може да е, че имат сходни рискови фактори, отбеляза пред Science Daily д-р Луи Жакоб. Хипотезите са, че тези фактори включват мутации, свързани със синтеза на холестерол, по-ниски нива на витамин К, дефицит на витамин D, абнормни стойности на андрогени и естрогени. Тъй като продължителността на живота в световен мащаб се увеличава, заболяванията, свързани с възрастта, като остеопороза и деменция, оказват все по-голямо влияние върху качеството на живота и зависимостта на болните от чужди грижи за ежедневието.

Изпреварващата намеса е от решаващо значение за намаляване на заболеваемостта и смъртността, а това е в пряка зависимост от оценяване на риска поне няколко години преди симптомите.

Въпреки че ранното откриване може да помогне на лекарите да се намесят възможно най-скоро - когато лечението може да предложи най-голяма полза - този тип откриване все още не е възможно с настоящите диагностични тестове за остеопороза. Разработват се обаче въпросници за изследване на когнитивната пълноценност още от петото десетилетие на живота. Както и нови диагностични методи за остеопороза без рентгеново облъчване като биосензор, който някой ден може да помогне за идентифицирането на тези, които са изложени на най-голям риск от чупливи кости само по капка кръв.