Темата „Превенция и профилактика - приоритет на българската здравна политика. Състояние, тенденции за развитие и необходимост от нормативни промени.“ беше дискутирана на заседание на Комисията по здравеопазването в Народното събрание.

Михаил Околийски, заместник-министър на здравеопазването, се съгласи, че има какво още да се желае и в бъдеще може да се мисли за въвеждане на още скринингови програми. Околийски добави, че бюджетът на Националната здравноосигурителна каса, който още не е окончателно приет, предвижда увеличаване на средствата за извънболнична помощ. Министерството на здравеопазването активно работи по създаването на профилактичния календар, заяви той. Той обясни, че по Плана за възстановяване и устойчивост се предвижда създаването на обединяващ орган, който да следи и ръководи цялата програма по скрининг и профилактика в България и добави, че има предложения за две нови скринингови програми. 

Благовеста Борчева от Министерството на образованието и науката обясни, че се предоставя закуска на ученици от първи до четвърти клас, като тя може да бъде два вида – основна или подкрепителна. Тя обясни, че за 2024 г. е планирано увеличение на средствата за закуска. По отношение на часовете по здравно образование, искам да отбележа, че нашият предмет се нарича "Биология и здравно образование", каза Борчева и обясни, че има теми, които касаят здравното образование. Тя отбеляза, че в Часа на класа може да се изнасят теми, свързани със здравното образование, пише БТА.

Управителят на Националната здравноосигурителна каса Станимир Михайлов отбеляза, че НЗОК има две много важни неща – информация и средства, чрез правилното насочване на които биха могли да бъдат постигнати съответни резултати. Той обясни, че в проекта на закон за бюджета за 2024 г. на Здравната каса са предвидени средства за повече профилактика и специализирана извънболнична медицинска помощ.

В края на дискусията председателят на комисията Костадин Ангелов предложи на следващото заседание да се вземе решение за създаване на работна група.