• Над половината ни лекари се намират в шест от всички 28 области в страната - София, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Бургас, показва проучване на икономисти
  • За 20 г. най-много са се е увеличил броят на зъболекарите

15 милиона медици няма да достигат през 2030 г. по целия свят според прогноза Световната здравна организация (СЗО) и България е част от тази тенденция. Макар днес броят на лекарите на всеки 100 хиляди души население у нас да е малко по-висок от срeдния за Европа, те са неравномерно разпределени. Сред служителите на Хипократ най-дефицитни са медицинските сестри - 29 000 у нас не достигат. Джипитата също се оказват с 1000 по-малко, закъсваме и с психиатрите, чийто брой трябва да е със 70% повече, също и с акушерките, които в момента са с 2000 по-малко.

Данните са от проучване на икономистите доц. Ралица Симеонова-Ганева и доц. Калоян Ганев, и двамата преподаватели в СУ, които са предоставили анализа си на Съвета за икономически анализи и ще бъдат огласени днес в Министерски съвет.

Извънреден труд, ниски заплати и липса на признание са сред причините за недостига на медицински сестри. Дефицитът става все по-остър и в самия ЕС, от който България е част, тъй като отделните държави се конкурират в задържането на специалистите.

По предписание на СЗО на лекар трябва да се падат по три медицински сестри, докато у нас статистиката е печална - по-малко от една е. Това според авторите на изследването прави прави функционирането на здравната система неадекватно, тъй като не покрива по никакъв начин изискването дори за две сестри на лекар. Само за територията на София-град са необходими над 8 хиляди медсестри.

Според проучването на двамата икономисти само 5 области броят лекарите на 100 хиляди души население, е по-голям от средния за Европа - София, Пловдив, Варна, Плевен и Стара Загора. Недостиг на медици има във всички останали, най-голям е в Благоевград, Кърджали и Хасково. Единствено в Плевен общопрактикуващите лекари сякаш са относително достатъчни, а дефицит на психиатри няма само в Ловеч.

Над половината лекари се намират в шест от всички 28 области в страната. Това са освен столицата, Пловдив, Варна, Плевен, Стара Загора и Бургас. През последните 20 години, най-голям ръст се наблюдава в броя на лекарите по дентална медицина. Те са се увеличили в половината области на страната. Акушер-гинеколози, психиатри и акушерки бележат слаб ръст в едва между 6 и 8 области. А най-голям е спадът при общопрактикуващите лекари. Няма област в страната, където те да не намаляват прогресивно. Следват ги медицинските сестри, които са се увеличили единствено в София и педиатрите, които са станали повече само във Варна и Бургас.

Авторите на изследването предлагат мерки за справяне с този крещящ дефицит, като искат приоритизиране на обучението на медицински специалисти, включително и чужденци, обратно привличане на българските специалисти от чужбина и значително подобряване на условията на труд и на възможностите за кариерно развитие.