Националният консултант по детска хирургия проф. д-р Христо Шивачев е отхвърлен като кандидат за началник на Клиниката по детска хирургия в УМБАЛСМ "Н. И. Пирогов".

Това става ясно от пост във фейсбук страницата на клиниката, където е публикувано съобщението до проф. Шивачев от председателя на комисията, която провежда конкурса.

Конкурсите за началници на клиники и отделения в спешната болница са обявени в началото на ноември със заповед на изпълнителния директор на лечебното заведение д-р Валентин Димитров. Конкурсът преминава в три етапа - класиране по документи, писмено представяне на тригодишна програма за развитие на съответната структура и събеседване с кандидата.

Според полученото съобщение проф. Шивачев е отхвърлен като кандидат за началник на клиниката по детска хирургия, тъй като писмената програма, която е представил, е оценена с 4,14, а за да премине към следващия кръг със събеседване е нужна оценка 4,50.

"Най-голямата и добре работеща Детска хирургия в България нямаше да е такава, ако не са времето и усилията на професор Шивачев вложени от него през годините, в които я ръководи. Той създаде екип от знаещи и сърцати хора, които се грижат за нашите деца. (...) Субективната оценка от този конкурс е обида за целия екип на ДЕТСКАТА ХИРУРГИЯ НА "ПИРОГОВ", гласи мнение под публикацията.

"Опасявам се, че тази комисия трудно може да стъпи на малкия пръст на проф. д-р Христо Шивачев", твърди друг потребител.

"Пълно безумие! Невероятен специалист и ръководител е проф. Шивачев! Не позволявайте подобна подигравка!", коментира трети.

"Проф. Шивачев спаси детето ми, нещо което други лекари не успяха... Що за безумие? Няма ли как да се направи подписка, петиция, нещо с което да помогнем ??", пише жена, чието дете е лекувано от професора. Отправят се призиви за петиция и организиране на протест.

Кой е проф. Христо Шивачев?

Проф. д-р Христо Шивачев завършва медицина към Медицински университет, гр. София през 1995 г. През 2004 г. придобива специалност „Хирургия", а през 2011 г. има придобита научна степен „Доктор" по детска хирургия. Година по-късно, през 2012 г. придобива и специалност „Детска хирургия", а през 2021 г. и специалност „Гръдна хирургия". През 2012 г. д-р Шивачев има присъдена академична длъжност „Доцент", а през следващата година защитава и магистърска степен по „Обществено здраве и здравен мениджмънт". През 2021 г. има присъдена академична длъжност „Професор", пише в сайта на "Пирогов".

Професионалният му път води началото си от Звеното за неотложна медицинска помощ към 26-та поликлиника в столицата, където работи като дежурен терапевт в периода 1996 г. – 1997 г. През пролетта на 1997 г. проф. Шивачев става част от екипа на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов" като последователно е детски хирург към Клиника по детска хирургия – до 2012 г., а в периода 2012 г. – 2014 г. като доцент към Отделение по детска гръдна хирургия на Първа детска хирургична клиника в болницата. От 2014 г. до 2017 г. е началник на Отделение по детска гръдна хирургия, а от 2017 г. е началник на Клиника по детска хирургия към лечебното заведение.

В периода 2017 г. – 2020 г. проф. Христо Шивачев е Председател на Борда на директорите на УМБАЛСМ „Н. И. Пирогов", а от есента на 2021 г. изпълнява длъжността заместник-директор по медицинската дейност на болницата.

Неколкократно е специализирал видео-асистирана торакоскопска хирургия, лапароскопска хирургия, бронхология I-во и II-ро ниво и конвенционална гастроинтестинална ендоскопия – I-во ниво. Научните му интереси са насочени главно към мини-инвазивната хирургия и гръдната хирургия.

През 2021 г. е избран за заместник-председател на Управителния съвет на Български лекарски съюз. Член е Българско хирургическо дружество (БХД), Българско дружество по дерматологична хирургия (БДДХ), Българска асоциация по гръдна, сърдечна и съдова хирургия (БАГССХ), International Society of Pediatric Oncology (SIOP), European Society of Thoracic Surgeons (ESTS).

Проф. д-р Христо Шивачев е национален консултант по детска хирургия.

Ще разрешим ли Пирогов да загуби национален консултант по детска хирургия? Актуално CV на проф. д-р Христо Шивачев, дм...

Публикувахте от Детска хирургия - Пирогов в Неделя, 26 ноември 2023 г.