В Националната здравноинформационна система (НЗИС) ще бъде изграден специализиран модул за онкология, който ще съдържа и електронен онкологичен регистър. Това обяви заместник-министърът на електронното управление Валентин Мундров по време на форум, посветен на Националния план за борба с рака, съобщиха от пресцентъра на ведомството.

„Новият дигитален регистър ще има информация за пациента от самото начало, дори преди момента на диагностика на заболяването. Събраните данни в стария раков регистър не предоставят нужната информация по надежден и навременен начин", допълни заместник-министърът. По думите му се очаква новият регистър да бъде изграден през следващата година.

Валентин Мундров подчерта, че данните в НЗИС са собственост на пациентите и могат да бъдат ползвани за предприемане на превантивни мерки, като предоставят възможност за ранна и навременна диагностика.

Заместник-министърът на електронното управление посочи също, че се планира и изграждането на електронен регистър на клиничните онкологични комисии и на техните членове, за да може да бъде организиран достъп до данните в регистъра според заложените изисквания и процеси. „Модулът за онкология ще е първият специализиран такъв в НЗИС и ще съдържа данни при диагностициране на пациентите, лекарствена терапия, състояние, стадий на идентифициране на раковото заболяване, развитие на самото заболяване, становища на комисиите и други", информира Мундров.

Непълната електронизация и липсата на достъп до електронното досие са сред причините за частичната съпротива на лекарите към дигиталната трансформация. „Наистина, докторите следва да имат възможността да виждат цялото пациентско досие, като се отчита фактът, че става дума за чувствителна лична информация", каза още Мундров. Според него усилията следва да са насочени към изграждане на добър аналитичен модул и извеждането на информацията по удобен за лекарите начин. Затова заместник-министърът покани всички заинтересовани страни да се включат активно в разработването на модула за онкология в НЗИС. „Интензивният диалог е инструментът, чрез който още в процеса на изграждане на модула могат да се изчистят всички възможни слабости, като например различните видове номенклатури и кодове", обобщи Валентин Мундров.

Основни приоритети, които си е поставила държавата, са профилактиката, ранната диагностика на онкологичните заболявания и въвеждане на скринингови програми. Това се посочва в поздравлението от името на премиера акад. Николай Денков към участниците в обществения форум, на който бе обсъден Националният план за борба с рака. Планът вече е приет, трябва да се пристъпи и към изпълнението му, каза още акад. Денков.

По думите на министъра на здравеопазването проф. Христо Хинков, предстои много работа по Националния раков план. Той беше приет в началото на тази година и се надявам това да бъде първата стъпка към истинска борба с раковите заболявания, допълни Хинков. Ние сме добри в лечението, но не толкова в проследяването и в ранното откриване, каза още министърът. По думите му се влагат огромни средства – половината от бюджета за лекарства, за терапия и хирургични методи, но процесът остава малко изолиран от превенцията, ранното откриване и проследяването на пациентите след активната терапия и продължителното лечение. Тези дейности могат да се свържат в едно цяло и това е пътят да се намали заболеваемостта, добави министър Хинков.