• Разпознаването на първите симптоми на карцином на млечната жлеза е много важно за предотвратяване на прогресията на заболяването.
  • Самосъзнанието за цената на собственото ни здраве и добрата здравна култура са известна гаранция за добър здравен статус, казва експертът от клиниката по медицинска онкология на МБАЛ „Надежда".

- Ракът на гърдата е обявен за най-често диагностицираното онкологично заболяване в света. Каква е статистиката в България?

- През 2021 г. Световната здравна организация (СЗО) обяви рака на гърдата за най-разпространеното онкологично заболяване сред населението на планетата. Статистическите данни показват, че през 2020 г. в света са диагностицирани 2,3 милиона жени. В България се диагностицират около 4000 нови случая на година. Петгодишната преживяемост на болните в нашата страна е с 10% по-ниска от средната в Европа.

67,3% от пациентите се диагностицират в начален стадий (първи и втори) на заболяването. При 27,5% то е в трети и четвърти стадий. През последните години се увеличава честотата на диагнозите в напреднал стадий. Заболеваемостта от рак на гърдата се увеличава с напредване на възрастта и достига своя пик при 60-65-годишните. Има обаче тенденция за повишаването ѝ и при много млади жени.

Особено голяма е разликата в преживяемостта на болните, диагностицирани в метастатичен стадий, при които доскоро тя беше близо два пъти по-ниска от докладваната в другите страни за същия период от време.

- Кои са първите симптоми, при които жената трябва да се обърне към лекар за консултация?

- Първите симптоми  които жените наблюдават, са свързани със случайно опипана бучка в гърдата или в областта на мишницата. Формациите най-често са неболезнени, с умерена плътност, както и с различна големина.

Жените могат да забележат и друг симптом - промяна в цвета и повърхността на кожата на гърдата, асиметрия в двете млечни жлези. Когато бучката се уголеми, зърното може да  хлътне навътре. Зачервяването и портокаловият вид на кожата са сред симптомите, които също се срещат при рак на гърдата. Болката не е характерен симптом, но ако тя е постоянна, трябва да се обърне внимание.

Разпознаването на първите симптоми на карцином на млечната жлеза е много важно с оглед предотвратяване на прогресия на заболяването.

Профилактичните прегледи при жените са най-надеждният фактор за откриване на ранните карциноми на гърдата.

- Кои са рисковите фактори, които стоят в основата на развитие на рака?

- Рисковите фактори за развитие на карцином на гърдата се разделят на две групи. Едната обхваща такива фактори, върху които не може да се окаже влияние. А другата група обхваща фактори, на които човек може да въздейства, за да намали своя риск. Първата група включва възраст, пол, раса, генетичен профил, фамилна обремененост, поява на доброкачествени пролиферативни лезии в млечните жлези. Към втората група са външни, условни фактори. Към тях се отнасят начин на хранене, затлъстяване, тютюнопушене, прием на алкохол, късна първа бременност, дълъг прием на лекарства като хормонозаместителна терапия. Върху тези фактори може да се въздейства с промяна в поведението на човека.

Наследствено обусловените карциноми на млечната жлеза представляват между 5% и 10% от новите случаи.

- Отбелязвате като рисков фактор фамилната обремененост - каква е ролята на генетиката за риска от рак на гърдата?

- Ракът на гърдата може в повечето случаи да бъде спорадично заболяване, дължащо се на комбинация от генетични и негенетични фактори. В около 15-25% от случаите се наблюдава известна фамилност (фамилен рак на гърдата), като в поне 5-10% от тях може да се идентифицира генетичен вариант, отговорен за болестта. Най-често засегнатите гени са BRCA1 и  BRCA2, като мутации в тях са отговорни за около 20-40% от фамилните случаи на рак на гърдата. В последните години се установи наследствена предразположеност към рак на гърдата, а и на яйчника, в резултат на мутации в други гени, като CHEK2, PALB2, RAD51C, CDH1, TR53, STK11, PTEN и други. Вероятността за възникване на заболяването при хора с такива варианти зависи от гена, вида на мутацията, но и от начина на живот. Възможността за предаване на предразположението в потомството за повечето варианти и гени е 50% (автозомно-доминантно унаследяване). Наличие на такива генетични варианти може да се установи чрез молекулярно-генетични изследвания.

Жени с анамнеза за наследствен раков синдром е важно да се изследват, за да могат да се предложат стратегии за намаляване на риска.

- Октомври месец е посветен на борбата с рак на гърдата, като фокусът е върху повишаване на информираността за заболяването - защо профилактичните прегледи и самоизследването са толкова важни?

- Познаването на карцинома на млечната жлеза, неговите прояви, начин на диагностика и лечение са от изключителна важност за правилното и своевременно лечение. Всеки тумор, който е установен в ранен стадий, има шанс да се излекува напълно. Неговото откриване обаче не е еднозначен процес. Той включва на първо място профилактиката. Жените трябва да са убедени, че профилактичните прегледи са известна гаранция за тяхното здраве.  Добрата здравна култура на човека е от изключително значение.

В допълнение към профилактиката е самонаблюдението на човека, включително чрез честа проверка на млечните жлези. Промяна в тяхната характеристика и вида на кожата и усещането за известен дискомфорт може да са първите сигнали за развитие на туморното заболяване. Самосъзнанието за цената на собственото ни здраве и добрата здравна култура са известна гаранция за добър здравен статус.

- Какъв е Вашият призив към дамите, който да е не само в рамките на месец октомври, а да е валиден за цялата година?

- Мили дами, бъдете взискателни към своето здраве във всеки един момент от живота си. Изпълнявайте препоръките на медицинските специалисти, вярвайте им, мислете за себе си и ценете своето здраве.

Независим авторски материал, отразяващ личната гледна точка и опит на автора.

Материалът е с информативна цел и не е предназначен да замести консултацията с медицински специалист. При нужда, моля, консултирайте се със своя лекар.

Публикува се с подкрепата на „АстраЗенека“.