Специалистът в Клиниката по лъчелечение на УМБАЛ "Св. Георги"-Пловдив доц. Веселин Попов спечели тазгодишната награда "Венец на дързост" за принос в развитието на българската онккология. За това информираха от здравното заведение. Младият лъчетерапевт и учен, който преподава в Катедрата по клинична онкология на Медицинския университет в града бе номиниран за приза от водещи специалисти. За първи път представител на висшето училище стана носител на такава престижна награда.

Доц. Веселин Попов има защитена дисертация на тема: "Проучване на маркери за туморна активност при пациенти с мозъчни метастази, провеждащи роботизирана стереотактична радиохирургия". В момента е научен ръководител на двама докторанти по онкология.
Провежда редица специализации в областта на радиационната онкология с насоченост към високотехнологично лъчелечение в Белгия, Унгария, Германия, Испания и Турция.
Участва активно в български и международни професионални форуми.
През 2022 г. публикува монография на тема „Основи на стереотактичната радиохирургия при краниални и екстракраниални туморни формации".
Член на Експертен съвет по „Лъчелечение" към МЗ.
Носител на награда на БЛС за „Лекар на годината", категория: "Ти си нашето бъдеще" през 2018 година.