Около 600 пациенти годишно в България имат нужда от протонна терапия, но такава няма никъде на Балканския полуостров

До 3 години България трябва да има първия протонен център за лечение на онкоболни, той ще е и единственият на Балканския полуостров.

Финансирането за него е осигурено по Плана за възстановяване и устойчивост, но остава неясно къде ще бъде той. Решението ще бъде взето на заседание на работна група към Министерството на здравеопазването следващата седмица.

Около 600 пациенти годишно в България имат нужда от протонна терапия, но такава няма никъде на Балканския полуостров. Основното предимство на това лечение е точността, с която протонният лъч стига до тумора и щади здравите тъкани.

При деца това е от огромно значение, защото позволява използването на по-ниски дози радиация. Лечението обаче е скъпо - 23 000 евро навсякъде в Европейския съюз, за сравнение с предишни години то е стигало и 70 000 евро. Но разговорите къде да бъде построен все още са на масата. София е посочена в първоначално защитения от Брюксел проект, но Варна също изявява желание.

"Групата, която е създадена, трябва обективно да прецени показанията на мястото, на центъра, на колектива, на медицинските физици, които няма да се обучават тепърва. Ние ще преодолеем 20-годишното изоставане на страната да въведем този метод", заяви проф. Веселина Първанова, Клиника по лъчелечение УСБАЛО "Проф. Черноземски".

"Варна също е подходящ кандидат - ние имаме много опит, работим с деца, с анестезия", допълни проф. д-р Елица Енчева, Клиника по лъчелечение УСБАЛО "Св. Марина".

Специалистите подчертават, че и сегашните методи са ефикасни и не всички видове рак могат да бъдат третирани с протонна терапия. В света има едва стотина центъра, а в Европа 31.

"Това е най-доброто за около 16 локализации на туморния процес и не само на мястото, но и на хистологията", добави проф. Веселина Първанова, Клиника по лъчелечение УСБАЛО "Проф. Черноземски".

"Около 60% от пациентите подлежат изобщо на лъчелечение. А тези на протонна терапия са между 12 и 15% по последни изчисления", коментира проф. д-р Елица Енчева, Клиника по лъчелечение УСБАЛО "Св. Марина".

"Голямо число от възрастните, които след лечение на линеен ускорител имат малък остатък, не може да се повлияе нито с лекарствено лечение, нито с радиохирургия, единствено може да помогне протонната терапия", заяви проф. Веселина Първанова, Клиника по лъчелечение УСБАЛО "Проф. Черноземски".

"Най-голям приоритет имат децата до 3 години, тъй като при децата организмът не е съзрял и те са доста чувствителни на лъчеоблъчването и последиците са сериозни", каза още проф. д-р Елица Енчева пред БНТ

Проектът е на обща стойност от 188 милиона лева без ДДС, от които 157 млн. лв. са по Плана за възстановяване и устойчивост.

"С най-голямо внимание, фокус и усилия да завършим този проект навреме, като краят на проекта е през 2026 година, той е с най-голям приоритет пред сегашното управление на Министерството на здравеопазването", каза още доц. Антон Тонев, председател на работната група към МЗ.

Предстои обявяване на обществените поръчки.