Онкодиспансерът е сред водещите в страната, общината инвестира в него

Инвестициите на община Бургас в Комплексния онкологичен център дават резултат. Милионите, налети в лечебното заведение, и добрият лекарски и мениджърски екип са причината болницата да е сред водещите в страната.

Добрите резултати на КОЦ бяха отчетени от управителя му проф. Христо Бозов на  общото събрание на Българското научно дружество по обществено здраве, което се проведе в Плевен. Докладът му бе на тема “Стратегически мениджмънт на Комплексния онкологичен център – Бургас, в националната и регионалната онкологична помощ”.

“Представих пред форума някои от основните си цели. За 5 г., откакто съм управител, станахме едно от водещите лечебни заведения за онкологична помощ в България. Имаме успехи в подобряването на лечебно-диагностичния процес и привличането на повече пациенти, развиваме КОЦ- Бургас, като

клинична база за обучение на лекари

и специалисти по здравни грижи, извършваме профилактична и просветна дейност сред обществото, каза доц. Бозов, който е и председател на Българското научно дружество по обществено здраве. КОЦ построи нова сграда със собствени средства и кредит, която разполага с

най-модерната апаратура за диагностика и лечение

на онкологични заболявания като ПЕТ скенер, СПЕКТ скенер и брахитерапия.

“Инвестицията е за 9 млн. лева, но така, освен че повишаваме качеството на лечебно-диагностичния процес, спестяваме и ходенето на бургазлии до други градове. Постоянно модернизираме и двата линейни ускорителя. На тях може да се извършва най-съвременно лъчелечение на туморите, включително и чрез радиохирургия. Инвестирахме и доста средства за закупуване на най-съвременна 4D апаратура за лапароскопски гинекологични и хирургични операции. Тотално обновяваме апаратурата в Отделението по анестезиология и интензивно лечение, защото съвременната реанимация е основа на хирургията. Скоро ще закупим и най-съвременната система за горна и долна ендоскопия, с което нашите гастроентеролози ще диагностицират туморните заболявания на храносмилателната система”, припомни проф. Бозов.

Преди 2 месеца са закупени съвременни апарати от най-висок клас за отделението по патоанатомия. “По този начин колегите патолози ще поставят сигурни и точни диагнози, което е от ключово значение за лечението на злокачествените заболявания. Осигуряваме и най-модерните лекарства на лекарите в Отделението по медицинска онкология за адекватно лечение чрез химио-, имуно- и таргетна терапия. В тяхна помощ ще са и новите апарати, които осигурихме за Отделението по клинична лаборатория”, каза проф. д-р Бозов.

Той посочи, че община Бургас като собственик на търговското дружество подкрепя и спомага развитието му. 

“Кметът Димитър Николов, общинските съветници и администрацията стоят твърдо зад всеки наш успешен проект. Те разбират значението на публичните лечебни заведени и затова срещаме единодушна подкрепа и съдействие. За мен като здравен мениджър това е много важно, защото аз се опитвам да позиционирам КОЦ - Бургас, като едно от водещите лечебни заведения за онкологична помощ на национално ниво”, заяви Христо Бозов.

Кметът на Бургас Димитър Николов
Кметът на Бургас Димитър Николов
Онкодиспансерът в Бургас разполага с модерна апаратура.
Онкодиспансерът в Бургас разполага с модерна апаратура.