Психолози ще бъдат назначени да работят с тежко болни пациенти в Първа, Втора, Четвърта и Пета градски болници, както и в комплексния онкологичен център. Това реши на днешното си заседание Столичният общински съвет.

В проекта се предвижда психолозите да бъдат назначени на половин работен ден в здравните заведения, за да работят с тежко болни пациенти и с техните близки. 

Предстои специалистите да бъдат назначени, като се очаква да започнат работа през ноември.

Петте градски болници ще бъдат задължени да "предоставят психологическа помощ като форма на палиативна грижа и грижа за тежко болни пациенти и техните близки, за период от 6 месеца, по график, всеки работен ден по 4 часа". Това гласи решението на СОС.

25 000 лева от бюджета за здравеопазване на Столична община за изпълнение на проекта, който е и първа стъпка от изпълнението на Европейския антираков план. От своя страна директорите на здравните заведения ще бъдат задължени да информират съветниците за работата на психолозите в болниците, както и финален отчет до две седмици след края на 6-месечния срок.

Председателят на СОС Георги Георгиев обърна внимание, че е важно да се проведе кампания, с която пациентите и близките им да бъдат информирани за новата възможност за безплатна палиативна грижа.

Решението бе прието с 44 гласа "за".