5064 медици, работещи в центровете за спешна медицинска помощ са обучени до момента по проекта на здравното министерство  „Подобряване на условията за лечение на спешните състояния“ (ПУЛСС). Те са преминали на петдневно теоретично и практическо обучение.  В периода 15-19 август в обучителния процес са включени 66 души - работещи в центровете за спешна медицинска помощ в Благоевград, Бургас, Варна, Кърджали, Русе, Смолян, София, Стара Загора и Шумен.

Обученията се провеждат в Националния център за обучение и квалификация в системата за спешна медицинска помощ, а лектори са водещи наши лекари с богат професионален опит. В проекта са заложени пбщо 7 хил. души, които да бъдат обучени. 

Веднага след екипите на центровете за спешна помощ курсове ще преминат и работещите в спешните отделения на болниците с над 50% държавно участие в капитала.

За целта са закупени специализирани медицински манекени (симулатори), както и необходимото за провеждането на обученията офис оборудване и обзавеждане, а всички 170 филиала на центровете за спешна медицинска помощ са оборудвани с нови компютърни конфигурации.