Българската болнична асоциация, Националното сдружение на частните болници и Националното сдружение на областните многопрофилни болници за активно лечение  подкрепят новите противоепидемични мерки, въведени със заповед на министъра на здравеопазването от 19 октомври 2021 г. Това стана ясно от декларация на болничните сдружения до до д-р Стойчо Кацаров. В нея те изразяват и одобрението си от страна на работещите в лечебните заведения за болнична помощ да се представя здравен сертификат.

В декларацията се отбелязва, че е въпрос на лична и обществена отговорност всеки, работещ в системата на болничното здравеопазване да приеме и да се съобрази с новите мерки, които от медицинска и от гледна точка на развитието на пандемията в България към момента, са правилни.  Според болничните сдружения четвъртата вълна е достатъчно сериозна и тежка и изисква адекватен отговор, въпреки предизвикателствата, с които се сблъскват всички работодатели и болниците при организацията на работата по новите правила.

ББА, НСЧБ и НСОМБАЛ твърдят, че има достатъчно ваксини, с които до голяма степен се решава проблемът с тежките случаи на протичане на заболяването и се намаляват случаите на летален изход. И припомнят, че пътят за излизане от здравната криза неизбежно включва и неудобните за всички ни ограничения, към които се налага да се адаптираме. Те са само временни и са едни от най-либералните в Европа, но са наложителни, ако не искаме пълно затваряне на страната ни и активиране на механизма за „гражданска защита“ по линия на ЕС, се казва в декларацията.

Според болниците обществото трябва да покаже солидарност и съпричастност към тях, тъй като те понасят най-голямата тежест на пандемията.