Причини. Глисти или нервност.

Признаци. Насън детето почва да скърца със зъби, понякога така силно, като че ли ще си изпотроши зъбите.

Лечение. Ако има глисти, да се лекува по начина, изложен за глисти.

При нервност - ако е в лека форма, да се приложи лечението за говорене насън у децата. А ако е в по-тежка форма - даденото лечение за нервност (сепване, истерични прояви и спазми у децата).