Отговаря проф. Боян Лозанов, консултант на в. "24 часа" по ендокринология от създаването на здравното му приложение през 2001 г.

Възлите на щитовидната жлеза по принцип подлежат на оперативно лечение независимо дали при сцинтиграфско изследване с радиойод се изобразяват като функциониращи ("топли", "горещи"), или нефункциониращи ("студени").

Някои от топлите възли, имащи относително малки размери (под 1-1,5 см) и неголяма давност, могат да се повлияят от неколкомесечно лечение с тиреоидни хормони (левотироксин). Ефект се постига в 40-50% от тези случаи. Същевременно трябва да се има предвид, че ракът на щитовидната жлеза може да се представи като "топъл" възел, който в началните стадии има малки размери и неагресивно, относително бавно протичане. Изключването му изисква пункционална биопсия под ехографски контрол, което е задължително изискване, преди да бъде предприет опит за хормонално лечение. Необходим е също периодичен клиничен и ехографски контрол.

Ехографията е метод на първи избор за диагностициране и разграничаване на истинските възли от възлестата хиперплазия на жлезата вследствие възпалителни или автоимунни процеси (огнищен тиреоидит, тиреоидит на Хашимото и др.). Във втория случай операция не е показана, тъй като най-често се последва от рецидив на струмата или развитие на траен хипотиреоидизъм (намалена тиреоидна функция).

Окончателно решение трябва да се вземе след извършване на допълнителни лабораторни изследвания и комплексна преценка от специалист ендокринолог.