Отговаря д-р Борислав Герасимов, консултант по неврология на в. "24 часа" от старта на приложението "Докторе, кажи!" през 2001 г.

Да, би могло да е израз на сериозно заболяване. Изчезването на двойното виждане при затваряне на едното око е напълно естeствено, тъй като изчезва единият образ от затвореното око, но фактът на двойното виждане е много отговорен за опитния невролог.

Двойното виждане (диплопия) винаги е симптом на увреждане на важни структури на нервната система, които отговарят за синхронното движение на очните ябълки, за правилното фиксиране и фокусиране на обекта на погледа. То се получава при едностранно или двустранно засягане на някой от трите основни черепно-мозъчни нерва (очедвигателен, отводящ и макаровиден), инервиращи външните мускули на очните ябълки, увредени вследствие на травми, възпаления, тумори или други причини. Двойно виждане се получава и когато се увреждат специалните, синхронизиращи погледа структури в ствола на мозъка или на връзките на тези структури с определени части на кората на главния мозък.

Най-честите причини са промени в кръвоснабдяването на тези части при различните видове мозъчни инсулти или при травматични, обменни, интоксикационни и др. увреждания. Установяването на точната диагноза изисква прецизен неврологичен преглед. Понякога уточняването на конкретната увредена структура налага извършването на различни изследвания като компютърна томография, магнитнорезонансна томография, ултразвуково изследване на мозъчните съдове с доплерова сонография или контрастна ангиография, електромиография, изследване на гръбначно-мозъчната течност и други.

Двойното виждане почти винаги е израз на сериозна и отговорна причина в главния мозък или структурите от мозъка до и около очните ябълки и затова задължително потърсете второ мнение от по-опитен невролог, ако до 2 седмици не получите подобрение.