Национална среща на главните медицински сестри се проведе днес(10 юли) в конферентната зала на УМБАЛ "Св. Анна"-София АД. Това съобщиха от пресцентъра на болницата.

Срещата беше под надслов "Кадровата криза в здравеопазването" и се организира от Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ) в партньорство с нашата болница.

Обсъдени бяха възможните краткосрочни и дългосрочни политики в здравеопазването.

Председателят на БАПСГ Милка Василева представи най- новите данни за настоящата ситуация на кадрови недостиг и нарастващата нужда от осигуряването на качествени здравни грижи.

Главна медицинска сестра и Директор здравни грижи на "Св. Анна" София АД Марияна Колева презентира добрите практики в лечебното заведение по отношение на условията за труд, заплащането и и продължаващото обучение на медицинските кадри.

Председателят на Националния съвет по качество на БАПЗГ Петя Недкова разказа за възможностите, които представя Асоциацията за осигуряването на непрекъснато обучение, което е задължително за всички професионалистиздравни грижи.

Новината на деня бе съобщена от д-р Ивелина Георгиева - зам. директор на УМБАЛ "Св. Анна" - София АД, която обяви че от 1 юли основната заплата на медицинските сестри в болницата скача от 1500 на 2000 лева.

"Това увеличение е с над 30% и става реалност въпреки, че е обявено в период в който няма подписан КТД, уточни пред журналистите Главна сестра Марияна Колева.

Според нея работещите в УМБАЛ "Св.Анна"-София АД сестри са 340, което е с 40% по-малко от необходимото. В болницата има над 200 свободни работни места за медицински сестри и кадровия дефицит засяга всички болници в страната" подчерта Колева.

На края на срещата беше приета декларация от името на БАПЗГ, адресирана до "народните представители, сегашни и бъдещи управляващи в централната и местната власт".

Декларацията настоява за незабавни мерки за:

1.Създаване на устойчива система за планиране на необходимостта от медицински персонал.

2.Създаване на нормативно регламентирана система за определяне на нуждите от минимален брой медицински специалисти за функциониране на всяко звено в системата на здравеопазване.

3.Създаване на законодателна рамка на правомощията, отговорностите, мястото и възнаграждението на всички, упражняващи професиите от направление "Здравни грижи" в болничната и извънболничната помощ.

4.Разработване и приемане на методика за минимално стартово

възнаграждение и устойчиво нарастване на трудовите доходи на

медицинските специалисти по здравни грижи, спрямо нивото на

професионална квалификация.

5.Гарантирано , предвидимо и устойчиво кариерно развитие.

Национална среща на главните медицински сестри Снимка: пресцентър на УМБАЛ "Св. Анна"-София
Национална среща на главните медицински сестри Снимка: пресцентър на УМБАЛ "Св. Анна"-София