Заболелите са относително нечувствителни към това колко заразна и тежка може да е тяхната инфекция за другите

В сезона на грип, COVID и още към 200 вирусни инфекции е малко вероятно да не прихванем нещо. Причините са много, но една от водещите е, че болни хора разнасят инфекциите. Разбира се, без да афишират, че не са здрави. И това премълчаване или директна лъжа, изглежда, не зависи от нивото на образование, професията, възрастта, пола.

“Оневиняващото” обяснение е: принуден съм дори и болен да работя. Или според конкретния случай: да ходя на лекции, да пътувам, да присъствам на важна среща...

Внушителните 75 на сто от хората са признали в ново проучване, ръководено от изследователи от Мичиганския университет, че са прикрили инфекциозно заболяване. Констатацията идва от анализ на сборни данни от предишни проучвания, които изследват поведението или намеренията на хората по отношение на минали, настоящи и бъдещи заболявания. Анкетирани са кръгло 4100 души от различни групи в обществото - членове на социални мрежи, приели покани за онлайн проучване, студенти, здравни работници. Изследователите анализират данни от 10 проучвания за минали, настоящи и прогнозирани заболявания - тези по казуса “Ако” (“Ако се разболеете, ще съобщите ли”).

“Прикриването на заболяването, изглежда, е широко разпространено поведение, чрез което се пренебрегват рисковете за другите в полза на собствените социални цели, създавайки потенциално важни последици за общественото здраве”, казва водещият автор д-р Уилсън Мерел.

Изводите, че трима от всеки четирима отговарят, че са крили инфекциозното си заболяване, са публикувани в сп. Scienc. Констатацията осветява компромисите, които хората правят, между преследването на личните цели и социално приемливото поведение, включващо по презумпция честност, загриженост за другите и отговорност, коментира ученият.

Сред една от групите студенти, чийто университет използва скрининг анкета дали са болни, преди да разрешат влизането в сградите на кампуса, 41% си признават, че са се опитали да прикрият заболяване.

Любопитно е, че 61% от включилите се медицински специалисти казват, че поне веднъж в миналото не са докладвали за заболяването си, както е по правилата, активно са се опитвали да го прикрият, служили са си със заблуда при задължителен скрининг на симптоми или са имали намерения да се скрият в някакъв момент в бъдеще.

Намеренията и действията на хората по отношение на инфекциозните заболявания се различават значително, установяват изследователите. Когато били помолени да си представят, че имат опасно или леко заболяване, хората по-често отговаряли, че е по-малко вероятно да прикрият опасно заболяване. Но тези, които наистина са били болни, често криели болестта си независимо от вредата, която тя може да нанесе на околните.

Мотивите за укриване са до голяма степен социални (например желание да присъстват на събития) и ориентирани към постижения (например в работата).

Характеристиките на заболяването, включително потенциалната му опасност и краткият инкубационен период на инфекцията, също са влияли на решенията за укриване.

Освен това болните и здравите хора оценяват различно последствията от укриването. Заболелите са относително нечувствителни към това колко разпространимо и тежко може да бъде тяхното състояние за другите. Това предполага, че за решенията на проблема с прикриването на болестта може да се наложи да разчитат на нещо повече от личната добра воля, обяснява Мерел.

Човек не може да направи много в свой интерес, но спазването на елементарните мерки за лична защита е винаги повече от нищо по време на епидемии.

На първо място - опитайте се да покажете нетърпимост към прикриване на заболяване. Ако е необходимо, насърчете да ви делегира неотложните си задачи и да се лекува вкъщи колега, който едва не се задушава в усилие да заглуши кашлица или подсмърчане.

Винаги помага и принципът колкото по-далече стоите от другите в пика на грипа или други сезонни зарази, толкова по-добре. В повечето случаи помага и настоятелност за проветряване поне на един час и почистване на дръжките на вратите на работното място и други места, до които всички се докосват.

В транспорта, на концерт, парти избягвайте хора, които кихат, кашлят, крещят. В проучването хората са признавали, че инфекциозно заболяване не ги е спирало дори когато се качват на самолет или отиват на среща.